30 maart 2021

Petitie voor pardonners: #wijhorenerookbij

Petitie voor pardonners: #wijhorenerookbij
Ruim 10.000 houders van een 'generaal pardon'-vergunning horen er 14 jaar later nog steeds niet echt bij. VluchtelingenWerk is daarom nu een petitie gestart. De verantwoordelijk staatssecretaris volhardt ondertussen in haar standpunt dat ze eerst ‘aanvullend onderzoek’ wil laten doen.


Op 9 februari 2021 nam een meerderheid in de Tweede Kamer een motie aan, dat de belemmeringen waardoor 10.000 pardonners nog steeds geen Nederlands paspoort hebben kunnen krijgen moeten worden weggenomen; zie ook ons bericht van 9 februari 2021.
De demissionair staatssecretaris weigert echter voorlopig de wil van de Kamer uit te voeren; ze wil eerst nog weer onderzoek laten doen, zo schreef ze op 26 februari 2021 aan de Kamer; zie ook ons bericht van 1 maart 2021.

De indieners van de bewuste motie, Jasper van Dijk (SP) en Madeleine van Toorenburg (CDA) stelden daarop 7 schriftelijke vragen aan de staatssecretaris, waarin zij wezen op de onderzoeken van IND, WODC en Nationale Ombudsman, die allemaal al tot dezelfde conclusie waren gekomen: omdat in 2009 de eisen voor naturalisatie zijn verscherpt voor houders van een reguliere verblijfsvergunning (er wordt sindsdien een authentiek paspoort en een gelegaliseerde geboorteakte uit het land van herkomst geëist) kunnen deze mensen, die in 2007 een reguliere verblijfsvergunning kregen op grond van de ‘generaal pardon’-regeling, officieel RANOV, nog steeds geen Nederlander worden.

Na het verstrijken van de termijn voor beantwoording stuurde de staatssecretaris op 25 maart een zgn. ‘uitstelbriefje’. En nu liggen er merkwaardigerwijs opeens twee antwoordbrieven op tafel: één op briefpapier van het ministerie van Justitie en Veiligheid, gedateerd 5 maart 2021 (dus al de dag ná het indienen van de vragen!), en één opgemaakt en gepubliceerd door de Tweede Kamer, gedateerd 29 maart 2021.

De inhoud is in beide gevallen identiek: de staatssecretaris beantwoordt alle 7 vragen in één alinea:
“De door u genoemde onderzoeken zijn mij bekend. Ik vind het echter van belang een zorgvuldig en geactualiseerd beeld te hebben van deze problematiek. Hiervoor heb ik een aanvullend onderzoek ingesteld, waarbij ik gevraagd heb de actuele groep Ranov-vergunninghouders en de knelpunten die zij op dit moment ervaren voor het indienen van een naturalisatieverzoek in kaart te brengen. De onderzoeksresultaten, die in juli 2021 worden verwacht, zijn relevant voor de wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan de motie.”

Kennelijk zijn alle onderzoeken die tot 4 jaar geleden zijn gedaan voor de staatssecretaris niet actueel genoeg meer. Maar aan de situatie van deze vluchtelingen, voor wie het nog steeds onmogelijk is om aan een paspoort en een geboorteakte te komen, is sindsdien niets veranderd.
 

Teken ook de petitie #wijhorenerookbij
Voor al deze mensen staat vast dat ze hier voorgoed mogen blijven, maar ze worden buitengesloten van wat voor Nederlanders heel normaal is: kunnen trouwen, solliciteren, een hypotheek of verzekering afsluiten, een mobiel telefoonabonnement nemen, stemmen voor de Tweede Kamer of de gemeenteraad enz.
Om de regering duidelijk te maken dat er nú een einde moet komen aan de achterstelling van deze tweederangsburgers is VluchtelingenWerk Nederland een petitie gestart: #wijhorenerookbij. Binnen één week is deze petitie al meer dan 26.000 keer getekend, en wij roepen u van harte op dat ook te doen: 

Teken hier de petitie
 

Meer informatie:
Het antwoord d.d. 5 maart 2021 van de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid op de Kamervragen over het niet uitvoeren van de motie over de naturalisatie van 10.000 pardonners, ingediend op 4 maart 2021 door de leden Van Dijk en Toorenburg
Het antwoord d.d. 29 maart 2021 van de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid op dezelfde vragen, zoals ontvangen en gepubliceerd door de Tweede Kamer 

Lees ook:
09-02-21  Kamermotie voor naturalisatie van pardonners aangenomen
01-03-21  Overbodig onderzoek laat pardonners nog langer op paspoort wachten