28 april 2021

Belemmering naturalisatie alleen opgeheven voor minderjarige pardonners

Belemmering naturalisatie alleen opgeheven voor minderjarige pardonners
Alleen wie minderjarig was toen hij in 2007 een pardonvergunning kreeg kan straks een Nederlands paspoort krijgen. Dat heeft staatssecretaris Broekers-Knol op 26 april aan de Tweede Kamer geschreven. Ze negeert daarmee opnieuw de uitspraak van de meerderheid van de Kamer, die haar al twee maal heeft gevraagd de belemmeringen voor naturalisatie van alle pardonners weg te nemen.


Op 20 april 2021 nam de Tweede Kamer in nieuwe samenstelling de motie van Jasper van Dijk (SP) en Anne Kuik (CDA) aan, waarin de regering werd gevraagd om een aangekondigd nader onderzoek te schrappen en direct uitvoering te geven aan de al op 9 februari door de 'oude' Kamer aangenomen motie, die vroeg de belemmeringen voor naturalisatie van alle pardonners op te heffen.

De staatssecretaris heeft nu bekend gemaakt dat degenen die minderjarig waren toen zij de pardonvergunning op 15 juni 2007 kregen, per 1 juni aanstaande vrijgesteld zullen worden van de vereisten om een paspoort en een gelegaliseerde geboorteakte te overleggen bij het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit. Voor de overige pardonners geldt dat de staatssecretaris het “noodzakelijk acht de onderzoeksresultaten af te wachten om voor hen tot een afgewogen beleidsvorming te kunnen komen”. 

Dat de groep minderjarigen onder de pardonners, die vaak al jarenlang goed ingeburgerd zijn, nu eindelijk ook een Nederlands paspoort kan krijgen is natuurlijk goed nieuws. Het is echter teleurstellend dat de staatssecretaris niet voor dezelfde oplossing heeft gekozen voor de gehele groep pardonners, zoals in de aangenomen kamermoties werd gevraagd.  Zoals we al eerder aangaven zal een nieuw onderzoek alleen maar vertraging opleveren en niets nieuws toevoegen aan de eerdere onderzoeken van de IND, het WODC en de Nationale Ombudsman. Door het nu geïntroduceerde bureaucratische onderscheid tussen minderjarigen en volwassenen kan zo’n 70% van de plm. 10.000 pardonners nog steeds niet volledig meedoen in de samenleving waar ze al zoveel jaren feitelijk deel van uitmaken.

 

Meer informatie:
De tekst van de brief van de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid met het onderwerp 'Juridische belemmering voor naturalisatie van RANOV-vergunninghouders' aan de Tweede Kamer d.d. 26 april 2021
De tekst van de op 20 april 2021 aangenomen motie nr 2709 (19637) 
De tekst van de op 9 februari 2021 aangenomen motie nr 68 (35483)
De petitie #Wijhorenerookbij van VluchtelingenWerk kan nog steeds getekend worden.
Op 15 juni 2007 werd de Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (RANOV), beter bekend onder de naam 'Generaal Pardon', van kracht; zo'n 28.000 mensen kregen toen een verblijfsvergunning. 

Het Tweede Kamerlid Voordewind (CU) stelde op 30 maart 2021 schriftelijke vragen aan de staatssecretaris over de uitvoering van de motie Van Dijk & Van Toorenburg (nr 68); de antwoorden d.d. 26 april 2021 kunt u hier lezen.

Lees ook:
20-04-21  Tweede Kamer stemt opnieuw voor naturalisatie van pardonners
01-03-21  Overbodig onderzoek laat pardonners nog langer op paspoort wachten
09-02-21  Kamermotie voor naturalisatie aangenomen
15-05-12  Paspoortvereiste belemmert naturalisatie van pardonners