30 augustus 2022

Noordelijke kerken en INLIA vangen 255 asielzoekers uit Ter Apel op

Tientallen kerken in Groningen en Drenthe vangen op 17 verschillende locaties met honderden vrijwilligers 255 asielzoekers op.

Kerken in Groningen en Drenthe geven daarmee samen met INLIA, binnen 48 uur gehoor aan het dringende hulpverzoek dat burgemeester Schuiling namens het Rijk deed, om te helpen een einde te maken aan de onmenselijke situatie voor de poort van het aanmeldcentrum. Op zondagavond 28 augustus berichtte de NOS: "Voor het eerst in lange tijd slapen geen asielzoekers gedwongen buiten in Ter Apel". 


Overheidstaak
Het Aanmeldcentrum zit al maanden overvol, keer op keer spenderen honderden mensen de dag of zelfs de nacht buiten. Niemand weet waar hij aan toe is, hygiëne is ver te zoeken (toiletten zijn overvol) en soms ontbreekt het aan voedsel of zelfs water. De humanitaire situatie bij het centrum is door de ondergrens gezakt, zeggen ook premier Rutte en het COA zelf.  
De kerken en INLIA vinden dat de overheid zijn verantwoordelijkheid moet nemen. “Opvang van asielzoekers is een taak van de overheid”, zegt INLIA-directeur John van Tilborg.

Kerkelijke opdracht
De kerken willen desondanks bijspringen : “De kerken hebben ook de opdracht om te zien naar mensen in nood, en dat hier sprake is van nood is evident”, aldus Van Tilborg, “Dat is een belangrijk fundament van de christelijke geloofsgemeenschap.” INLIA haalde eerder al een vrouw met een hoog risicozwangerschap tweemaal een nacht op van Ter Apel om haar een fatsoenlijke nachtrust te bezorgen. 

Structurele oplossingen
Van Tilborg benadrukt dat er ook duurzame oplossingen moeten komen: “Het mag duidelijk zijn dat we nu niet willen bijspringen om een niet-werkend opvangbeleid te laten voortduren.” INLIA, kerken in de regio en de Raad van Kerken in Nederland steunden begin mei al een manifestatie bij het Aanmeldcentrum en drongen ook toen aan op actie van de Rijksoverheid.

Bij die gelegenheid riep Van Tilborg het Rijk op extra aanmeldcentra te openen, leegstaande rijksgebouwen beschikbaar te stellen en gemeenten de ruimte te geven asielzoekers kleinschalig op te vangen. Daarvoor is namelijk veel meer draagvlak dan voor grootschalige locaties die het Rijk aanwijst. Ook 2 adviesorganen van de regering pleiten daarvoor; de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)_.

Aantal asielaanvragen daalde
Uit cijfers van de IND bleek deze maand dat de onmenselijke toestanden in Ter Apel inderdaad niet veroorzaakt worden door een stijging van het aantal asielaanvragen: die is er niet. Sterker nog: het aantal asielaanvragen in Nederland is over de laatste twaalf maanden juist gedaald. Het rapport ‘Asylumtrends’ van de IND toont dat er in de eerste zes maanden van dit jaar fors minder asielaanvragen zijn gedaan dan in het laatste zes maanden van 2021: pakweg 22% minder.

In het eerste halfjaar van 2022 vroegen in totaal net geen 20.000 mensen asiel aan, in het laatste halfjaar van 2021 waren dat er nog bijna 26.000. Dit betreft alle aanvragen samen: eerste asielaanvragen, gezinshereniging, hervestiging en opvolgende asielaanvragen. Kijken we alleen naar eerste asielaanvragen, dan is de daling nog forser: zo’n 35% minder.
 

Zie ook deze berichten van  NOS en RTV Noord:|

Zeventien kerken vangen komende tijd 255 asielzoekers Ter Apel op (30-08-22)
Afgelopen nacht opnieuw geen gedwongen buitenslapers in Ter Apel (30-08-22)
Groningse kerken schieten te hulp bij opvangcrisis (30-08-22)
 

Meer informatie:
15-07-22  Adviesraden ACVZ en ROB: van zelf-gecreëerde crisis naar duurzaam opvangbeleid
22-07-22  Nederland niet 'overspoeld':  geen stijging asielzoekers
06-05-22  'Laat Ter Apel ervaren dat we hen niet aan hun lot overlaten'