22 juli 2022

Nederland niet 'overspoeld': geen stijging asielzoekers

Nederland niet 'overspoeld': geen stijging asielzoekers
De wantoestanden in Ter Apel worden niet veroorzaakt door een hogere instroom van asielzoekers. Sterker nog: het aantal asielaanvragen in Nederland is over de laatste twaalf maanden gedaald, niet gestegen. Dat blijkt uit cijfers die de IND heeft gepubliceerd.


Het rapport ‘Asylumtrends’ van de IND laat zien dat er in de eerste zes maanden van dit jaar fors minder asielaanvragen zijn gedaan dan in het laatste zes maanden van 2021: pakweg 22% minder. In het eerste halfjaar van 2022 vroegen in totaal net geen 20.000 mensen asiel aan, in het laatste halfjaar van 2021 waren dat bijna 26.000 mensen. Het gaat daarbij om het totaal aantal asielaanvragen, bestaande uit eerste asielaanvragen, gezinshereniging, hervestiging en opvolgende asielaanvragen.

Uit het rapport blijkt ook dat het aantal eerste asielaanvragen de laatste maanden ongeveer gelijk is gebleven: in juni waren er 2.474 eerste asielaanvragen, van maart tot en met mei waren dat er gemiddeld 2.476 per maand. Ter vergelijking: in de maanden september tot en met november 2021 ging het om gemiddeld zo’n 3.800 eerste asielaanvragen per maand.

De cijfers zijn opmerkelijk, gezien de mensonterende situatie bij het Aanmeldcentrum in Ter Apel, waar asielzoekers al maanden steeds opnieuw niet terecht kunnen en buiten moeten wachten in de brandende zon of ’s nachts buiten in het gras moeten slapen. De Veiligheidsregio onderzoekt nu zelfs of het Aanmeldcentrum tijdelijk gesloten kan worden. De cijfers uit het rapport ‘Asylumtrends’ maken duidelijk dat deze wantoestanden niet komen omdat we ‘overspoeld’ worden door asielzoekers.

Het totale aantal asielaanvragen (dus eerste & opvolgende aanvragen, gezinshereniging en hervestiging) bedroeg in juni overigens 3.985. Naast eerste aanvragen ging het daarbij vooral om gezinshereniging, en dus om gecontroleerde migratie. De komst van deze gezinsherenigers is van te voren bekend: de Rijksoverheid verstrekt deze mensen zelf een speciaal visum om Nederland in te reizen. Door deze instroom kan het Rijk dus al helemaal niet verrast zijn.
 

Meer informatie:
Het rapport 'Asylumtrends' van de IND over de maand juni 2022 (link naar de website van de IND)

Lees ook:
15-07-22  Adviesraden ACVZ en ROB: van zelf-gecreëerde crisis naar duurzaam opvangbeleid
29-04-22  Opnieuw alarm over situatie Ter Apel