06 mei 2022

'Laat Ter Apel ervaren dat we hen niet aan hun lot overlaten'

'Laat Ter Apel ervaren dat we hen niet aan hun lot overlaten'
“Open extra aanmeldcentra, stel leegstaande Rijksgebouwen beschikbaar voor opvang, geef gemeenten de gelegenheid asielzoekers kleinschalig op te vangen en laat Ter Apel ervaren dat we de mensen hier niet aan hun lot overlaten.” Die oproep deed INLIA-directeur John van Tilborg op de manifestatie ‘Solidair met Ter Apel’.


De manifestatie bij het Aanmeldcentrum in Ter Apel trekt deze vrijdagmiddag naar schatting tussen de 120 en 140 mensen; uit de regio zelf, maar ook uit Noord-Groningen, Emmen, Assen en de stad Groningen. Van uiteenlopende leeftijden en heel diverse achtergronden; kerkelijk en niet kerkelijk, politiek actief of juist helemaal niet. Ook medewerkers en bewoners van het Aanmeldcentrum komen kijken. 

220506TerApelBijeenkomst foto 9.jpg

De meeste personeelsleden blijven op een afstandje, sommige asielzoekers vragen nieuwsgierig wat er precies wordt gezegd. Her en der in het publiek vertalen er dus mensen voor degenen die (nog) geen Nederlands spreken. De manifestatie is bedoeld om alle betrokkenen te steunen: bewoners, medewerkers, de plaatselijke gemeenschap en het gemeentebestuur. 

220506TerApelBijeenkomst foto 10.jpg
John van Tilborg

‘Snel een structurele oplossing’
Van Tilborg is een van in totaal zes sprekers. Hij komt ook met een boodschap van de Raad van Kerken in Nederland, die de solidariteitsactie steunt. De Raad van Kerken hoopt dat de manifestatie eraan bijdraagt dat er snel een structurele oplossing komt voor de schrijnende situatie. En niet alleen de deelnemers met een kerkelijke achtergrond voelen zich daardoor gesterkt - ook diverse personeelsleden kunnen het blijkens hun reactie waarderen. 

Statenleden Richart Joling (“Nederland, open je hart”) en Agnes Bakker (“Niets doen helpt nooit”) steken in hun toespraken ook het personeel van het Aanmeldcentrum een hart onder de riem. Gemeenteraadslid Eize Hoomoedt spreekt op zijn beurt deels in het Engels om zich rechtstreeks tot de bewoners te kunnen richten. Namens de politiebond betoont Gerrie van der Steen steun voor de manifestatie: “Ga voort, ga door!”

220506TerApelBijeenkomst foto 1.jpg
Eize Hoomoedt

‘Niet wegkijken’
In actie komen, eisen dat de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt en handelt, niet wegkijken; dat zijn de rode draden in de speeches. Deelnemer Evert Jan Veldman, aanwezig namens het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Groningen, denkt dat wegkijken niet eens aan de orde is: "we zien de werkelijkheid hier niet eens."

De afstand - het aanmeldcentrum ligt ver van enige dorpskern - speelt daar zeker ook een rol in, denkt Veldman. “En dat is opzet.” Hij onderschrijft de oproep tot kleinschalige opvang in gemeenten. “Grootschalige centra met minstens 600 mensen creëren weerstand. Als je als overheid daaraan blijft vasthouden, heb je daar kennelijk belang bij. De overheid komt hiermee weg omdat we geen voeling meer hebben met de werkelijkheid van deze mensen.”

220506TerApelBijeenkomst foto 15.jpg
Angelique Schoonewille

Imagine
Initiatiefnemer Angelique Schoonewille besluit de toesprakenreeks. “Als moeder probeer ik mijn kinderen goed op te voeden en mee te geven dat je iets moet doen aan ongelijkheid, aan onrecht. Ik kan het nieuws over Ter Apel, de noodsituatie die wij als land hier laten voortbestaan, niet aan hen uitleggen.” Daarom zette ze haar machteloze boosheid om in actie. 

220506TerApelBijeenkomst foto 22.jpg

De manifestatie besluit met het lied ‘Imagine’ van John Lennon. Na afloop komen een paar medewerkers van het COA Schoonewille bedanken; ze zijn heel blij met de actie. Schoonewilles dochter kijkt trots toe. Even verderop wordt Van Tilborg enthousiast aangeklampt door iemand van de beveiliging. En ergens tussenin maakt iemand een afspraak met een asielzoeker om het dorp Sellingen te laten zien en samen te eten. Imagine all the people sharing all the world.

220506TerApelBijeenkomst foto 18.jpg


Meer informatie:
De tekst van de toespraak van INLIA-directeur John van Tilborg (pdf-bestand)
De tekst van de toespraak van initiatiefnemer Angelique Schoonewille (pdf-bestand)
Het bericht 'Nieuwe roep om aandacht voor overvol azc Ter Apel' op de website van RTV Noord
Het bericht 'Burgemeester Velema van Westerwolde blij met manifestatie Ter Apel' op de website van het Dagblad van het Noorden
Het bericht 'Manifestatie in Ter Apel: op de bres voor goede opvang asielzoekers' op de website van het Reformatorisch Dagblad
Het bericht 'Raad steunt solidariteitsactie Ter Apel' op de website van de Raad van Kerken in Nederland

Lees ook:
06-05-22  Manifestatie Solidair met Ter Apel
29-04-22  Opnieuw alarm over situatie Ter Apel
26-04-22  Kinderombudsman: asielkinderen in Ter Apel verwaarloosd

Foto's: Peter Wassing