29 augustus 2022

Bijna geen terugkeer naar Palestijnse gebieden in 10 jaar

Bijna geen terugkeer naar Palestijnse gebieden in 10 jaar
De afgelopen tien jaar vond terugkeer van Palestijnen naar de Palestijnse gebieden bijna niet plaats, zo blijkt uit de beantwoording door de DT&V van een WOB-verzoek van INLIA.


Omdat Palestijnen die afkomstig zijn uit Gaza alleen terug kunnen keren via Egypte, en Egypte als transitland alleen Palestijnse mannen onder de 40 jaar toelaat als de Rafah–grensovergang open is (wat zelden voor langere tijd het geval is) heeft INLIA middels een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) bij de DT&V gevraagd hoeveel Palestijnen sinds 1 januari 2012 zijn terug gekeerd naar Gaza.  

In het Travel Information Manual (TIM) van de International Air Transportation Association (IATA), editie maart 2022, staat in de informatie over Egypte bij de paragraaf over 'Visa Exemptions' bij punt 30 op p. 210 letterlijk:

30. Male passengers with "The Palestinian Authority" normal passport:
        30.1 for those transiting to the Gaza Strip, if the accepting carrier obtains confirmation that the Rafah border is open, prior to boarding.


Met andere woorden: alléén als de luchtvaartmaatschappij voorafgaand aan het vertrek naar Egypte de bevestiging heeft gekregen dat de Rafah-grensovergang tussen Egypte en Gaza geopend is, mogen mannelijke Palestijnen (onder de 40 jaar) zonder visum naar Egypte vliegen. De Egyptische autoriteiten willen op deze manier zeker stellen dat Palestijnen op doorreis naar de Palestijnse Gebieden niet in Egypte stranden omdat ze niet meteen naar Gaza kunnen doorreizen. Deze belangrijke restrictie wordt in het ambtsbericht van Buitenlandse Zaken over de Palestijnse gebieden van 30 april 2022 vreemd genoeg echter niet genoemd, zo kon u al lezen in ons artikel van 12 mei 2022.

Omdat het op basis van bovenstaande informatie duidelijk is dat het bijzonder ingewikkeld is om terug te keren naar Gaza, heeft INLIA aan de DT&V gevraagd hoeveel Palestijnen er sinds 1 januari 2012 zijn teruggekeerd. 

In haar antwoord geeft de DT&V aan dat er sinds 1 januari 2012 minder dan 5 Palestijnen zijn teruggekeerd naar de Palestijnse gebieden. In het registratiesysteem van de DT&V wordt niet geregistreerd of iemand terugkeert naar Gaza of de Westelijke Jordaanoever, maar alleen dat iemand terugkeert naar de Palestijnse gebieden. Hierdoor, en door de curieuze omschrijving dat er minder dan 5 zijn teruggekeerd, is het nog steeds niet duidelijk of er niemand is teruggekeerd naar Gaza of slechts 1,2,3 of 4 Palestijnen. Duidelijk is wel weer dat terugkeer naar Gaza niet of nauwelijks heeft plaatsgevonden sinds 1 januari 2012.

Meer informatie:
Het antwoord d.d. 16 augustus 2022 van de Dienst Terugkeer en Vertrek op het informatieverzoek d.d. 4 april 2022 van INLIA

Lees ook:
12-05-22  Eerste ambtsbericht over de Palestijnse gebieden verschenen