02 september 2022

Opvang vluchtelingen uit Ter Apel: help ons helpen

Sinds afgelopen weekend vangen kerken in Groningen en Drenthe samen met INLIA zo’n 300 asielzoekers op: mannen, vrouwen en kinderen, aan wie het COA in het aanmeldcentrum Ter Apel geen bed kon bieden.


INLIA ontving de dringende vraag om hulp van burgemeester Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, namens het Rijk. De humanitaire en medische omstandigheden voor de poort van het aanmeldcentrum Ter Apel waren dusdanig slecht geworden dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van het Ministerie van VWS alarm sloeg

En vandaag is bekend geworden dat ook de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa, Dunja Mijatovic, al op 26 augustus jl. een dringend beroep heeft gedaan op staatssecretaris Van der Burg om ‘de toegang tot voldoende onderdak, voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen te garanderen’ en 'het recht op gezondheid van de mensen in het aanmeldcentrum te beschermen.'

Op zaterdag 27 augustus jl. kwamen vertegenwoordigers van (Charter)kerken uit Groningen en Drenthe in spoedvergadering bijeen. Reeds in hetzelfde weekend konden zo’n 150 asielzoekers uit Ter Apel worden opgevangen. Inmiddels is het aantal gestegen tot plm. 300 gasten op een kleine twintig locaties in Groningen en Drenthe, georganiseerd in samenwerking met tientallen kerken en met dag en nacht inzet van honderden vrijwilligers. 

Het is hartverwarmend dat dit in zo korte tijd gerealiseerd kon worden. Maar we zijn nog niet klaar: iedere dag melden zich bij het aanmeldcentrum in Ter Apel nieuwe asielzoekers, en vanuit dat centrum kunnen er nog steeds onvoldoende mensen doorstromen naar andere asielzoekerscentra, omdat die onderdak moeten blijven bieden aan statushouders die in afwachting zijn van een sociale huurwoning. 
En iedere dag dat er mensen in Ter Apel stranden op het grasveld voor de poort, komt de vraag vanuit het COA hoeveel nieuwe opvangplekken INLIA en de kerken kunnen bieden. 

We doen daarom een dringende oproep aan alle Chartergemeenschappen:

Opvangen
Wilt u overwegen om ook tijdelijke opvangplekken te creëren en aan te bieden, in een ruimte van uw kerkgebouw, een leegstaande pastorie enz. U kunt dat melden aan crisisopvang@inlia-projecten.nl.

Doneren
Wilt u doneren aan ons Noodfonds, voor alle extra kosten die in verband met deze crisisopvang nu moeten worden gemaakt.
Het IBAN nummer van het INLIA Noodfonds is NL68 INGB 0005 9981 49.

Voorbede
Wilt u aanstaande zondag voorbede doen voor alle broeders en zusters, die in deze dagen concreet hun hand uitsteken naar de naaste in nood, in verbondenheid met elkaar, in de geest van het Charter van Groningen en het Evangelie (Mattheüs 25 vers 40).

Bemoediging
Volgende week is er opnieuw een bijeenkomst met de kerken in Groningen en Drenthe die opvang bieden. We kregen van een Charterkerk in het westen van het land de suggestie om als morele ondersteuning kaartjes te sturen naar de kerken en de opgevangen vluchtelingen. We vinden dat een prachtig idee en geven dat graag aan jullie door. Kaartjes ter bemoediging kunnen worden gestuurd aan:

INLIA
Projectteam Crisisopvang
Jacobijnerstraat 5
9712 HZ  GRONINGEN

Dan zullen wij de kaarten verspreiden over de verschillende opvanglocaties.
 

HELP ONS HELPEN

 

 

Meer informatie:
Groningse kerken schieten te hulp bij opvangcrisis (RTV Noord, 30-08-22)
Zeventien kerken vangen komende tijd 255 asielzoekers op  (NOS, 30-08-22)
Afgelopen nacht opnieuw geen gedwongen buitenslapers in Ter Apel (RTV Noord, 30-08-22)
Groningse kerk huisvest 22 gasten uit Ter Apel (Trouw, 01-09-22)

De brief d.d. 26 augustus 2022 van de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd van het Ministerie van VWS
De brief d.d. 26 augustus 2022 van de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa (Engelstalig)

Lees ook:
30-08-22  Noordelijke kerken en INLIA vangen 255 asielzoekers uit Ter Apel op
22-07-22  Nederland niet 'overspoeld': geen stijging asielzoekers