02 december 2020

Vijfhonderd seconden waken voor vluchtelingkinderen

Vijfhonderd seconden waken voor vluchtelingkinderen
Al maandenlang maken vele acties, petities, manifestaties duidelijk dat er in Nederland een groot draagvlak is voor het opvangen van 500 vluchtelingkinderen uit kampen in Griekenland. Maar er is nog niet één kind hier. In de Adventstijd, nu we uitzien naar het Kerstfeest, de komst van Christus, worden we opgeroepen te waken.


De initiatiefnemers roepen kerken en geloofsgemeenschappen op om 500 seconden lang te waken, als "een symbolisch gebaar vanuit de machteloosheid die we breed voelen" - zo schrijven ze.

Want inderdaad maken veel mensen zich zorgen om de kwetsbare vluchtelingen in kampen op Lesbos en andere Griekse eilanden. Zeker nu, met de naderende winter voor de deur. De duizenden dakloze en ontredderde vluchtelingen houden ons eigenlijk al vele maanden bezig.

Meer dan 106.000 mensen tekenden de petitie om 500 vluchtelingkinderen naar Nederland te halen.
Bijna 900 voorgangers, predikanten en pastores tekenden een oproep aan de Tweede Kamerleden van CDA en ChristenUnie om zich in de regeringscoalitie hiervoor in te zetten. 
Bij de aanbieding van de petitie aan de Kamerleden luidden kerken in Den Haag maar ook in vele andere plaatsen in ons land 500 seconden lang de klokken.
Meer dan 180 Nederlandse gemeenten hebben zich bereid verklaard kinderen in hun gemeente op te nemen. 
Nog onlangs deden de burgemeesters van Amsterdam, Arnhem, Groningen, Leiden en Nijmegen een dringende oproep aan het kabinet om haast te maken met de gedane toezegging om 100 kinderen en gezinsleden naar Nederland te laten komen.

En nog is er niets gebeurd.

Zelfs van het minimale dat in de zwaarbevochten ‘Moria-deal’ is afgesproken is nog niets uitgevoerd. Daarom wordt de regering onder de naam ‘FiksDeMoriaDeal’ opgeroepen tot vier concrete acties op korte termijn:

  1. de beloofde honderd mensen moeten binnen twee weken naar Nederland komen, 
  2. de voorgestelde ‘uitruil’ van de honderd mensen uit Lesbos tegen honderd andere kwetsbaren via het UNHCR-hervestigingsprogramma moet worden ingetrokken, 
  3. het kabinet moet zich ervoor inzetten dat alle kampen voor de winter ontruimd worden, en de bewoners menswaardige opvang krijgen, 
  4. de regering moet alles op alles zetten om via het EU-migratiepact te werken aan structurele oplossingen voor de humane opvang van vluchtelingen door heel de EU.

Het is Advent – tijd van verwachting, waarin we uitkijken naar de komst van Christus, het Kind van de Vrede. In deze tijd kunnen we en willen we niet wegkijken van de situatie van kwetsbare vluchtelingen. Daarom worden kerken en geloofsgemeenschappen in deze tijd van Advent opgeroepen te waken, 500 seconden lang te waken: 

De 500 seconden verwijzen naar de breed gedragen oproep vanuit onze samenleving om 500 kinderen op te vangen. Het is een symbolisch gebaar vanuit de machteloosheid die we breed voelen. Maar tegelijk een gebaar vanuit de vaste overtuiging dat het zinvol is om de aandacht op hun situatie vast te houden en de verantwoordelijke politici en bestuurders in ons land bij deze zaak te blijven bepalen”, aldus de initiatiefnemers. 

INLIA ondersteunt deze oproep van harte en roept alle geloofsgemeenschappen op om mee te doen, door bijvoorbeeld: 

  • iedere zondag, tijdens of aansluitend aan de dienst of viering, 500 seconden stil te zijn
  • dit moment mogelijk te omlijsten met een gebed of een lied
  • wekelijks een korte wake te houden op een doordeweekse avond in de Adventstijd

Het initiatief voor deze 500 seconden wake in Adventstijd kwam van de dominees Bert Altena, predikant in de Protestantse Gemeenten te Assen en Vries en Jan Bos van de  Jacobuskerk te Rolde (alle drie Charterkerken).  Zij waren geïnspireerd door de Doopsgezinden in de Zaanstreek, die al op zondag 11 oktober van dit jaar na afloop van de kerkdienst buiten in de openlucht een 500 seconden wake hielden, als solidariteitsactie met de vluchtelingen op Lesbos. 
Het initiatief is daarna o.a. verder verspreid door de groep uit Zwolle, die ook de eerder genoemde petitie van voorgangers had georganiseerd. U wordt door hen gevraagd of u het wilt melden als uw gemeenschap meedoet, omdat het bemoedigt om te weten dat we samen waken. U kunt een mailbericht sturen aan Jan de Beer, beerjg@hotmail.com om uw deelname te melden, en u ook desgewenst aan te melden voor het ‘weekbericht’ waarin alle wakes en andere acties worden bekendgemaakt.
 

Meer informatie:
Bidden voor#500kinderen, pagina op de website van de Raad van Kerken
De 500 seconden wake op de website van de Doopsgezinden in de Zaanstreek
Kerk in Actie voert onder de naam ‘Geef licht!’ in december campagne voor vluchtelingkinderen in Griekenland

Lees ook: 
15-11-20  Manifestatie voor Moria
30-09-20  De noodklok klinkt, zelfs zonder klokken
21-09-20  Moria - onder de grens
09-09-20  Brede steun van voorgangers voor oproep aan CDA- en CU-Kamerleden  
20-08-20  Vluchtelingkinderen in Griekenland blijven de gemoederen bezighouden
05-06-20  Petities en nieuwe acties voor vluchtelingkinderen
11-03-20  Raad van Kerken steunt oproep opvang 500 vluchtelingkinderen