21 augustus 2019

'Het gaat niet alleen over migranten'

'Het gaat niet alleen over migranten'
Ter gelegenheid van de 105e RK Werelddag van de Migrant en de Vluchteling, op 29 september aanstaande, publiceerde het Vaticaan onlangs een boodschap van Paus Franciscus onder de titel ‘Het gaat niet alleen over migranten’.


De Paus schrijft daarin o.a. “Gewelddadige conflicten en oorlogen blijven de mensheid verscheuren; onrecht en discriminatie volgen elkaar op; het is moeilijk om de economische en sociale onevenwichtigheden te overwinnen (…). En het zijn vooral de armste en meest benadeelde mensen die daarvan de gevolgen dragen.”

Hij waarschuwt opnieuw voor de “globalisering van onverschilligheid”, die er voor zorgt dat “migranten, vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van mensenhandel het symbool van uitsluiting” worden, en voor de “morele achteruitgang die ons bedreigt wanneer we blijven toegeven aan een cultuur van afwijzing”.

Aan de hand van zeven bijbelpassages wordt nader uitgewerkt dat het niet alleen over migranten gaat:
- het gaat ook over onze angsten (Matteüs 14: 27)
- het gaat over liefde voor de naaste (Matteüs 5: 46)
- het gaat over onze menselijkheid (Lucas 10: 33)
- het gaat erom niemand uit te sluiten ((Matt 18: 10)
- het gaat erom de laatste op de eerste plaats te zetten (Marcus 10: 43-44)
- het gaat over de hele persoon, over alle mensen (Johannes 10: 10)
- het gaat erom de stad van God en van de mens te bouwen (Efeziërs 2: 19)

"Het gaat er dus om dat wij als eersten zien en ook anderen helpen te zien dat de migrant en de vluchteling niet alleen een probleem is dat moet worden opgelost, maar een broeder en een zuster die moet worden opgenomen, gerespecteerd en bemind (...)."

Er wordt vervolgens gerefereerd aan de vier werkwoorden die al eerder, in de pauselijke boodschap van 14 januari 2018, werden genoemd: verwelkomen, beschermen, ondersteunen en integreren, en die samen “het antwoord vormen op de uitdaging waarvoor de hedendaagse migraties ons plaatsen”.

“Wat er op het spel staat, is dus niet alleen de kwestie van de migranten. Hier gaat het over ons allemaal, over het heden, over de toekomst van de mensen en van de mensheid. Vooral de heel kwetsbare migranten helpen ons de "tekenen des tijds" te lezen. Via hen roept de Heer ons op tot een bekering: dat wij ons bevrijden van uitsluiting, van onverschilligheid en van een wegwerpcultuur. Via hen nodigt de Heer ons uit om ons het christelijke leven helemaal en opnieuw eigen te maken, iedereen volgens zijn eigen roeping, en zo een wereld helpen tot stand te brengen die beantwoordt aan het project van God.”

 

Meer informatie:
De volledige tekst van de boodschap, gedateerd 27 mei 2019 (Nederlandse vertaling van het Vaticaan).
Meer informatie is ook te vinden op de website rkdocumenten.nl.

Lees ook:
16-01-18  Paus Franciscus: ‘verwelkomen, beschermen, ondersteunen en integreren’
07-09-15  ‘Vluchtelingencrisis stelt onze menselijke waardigheid op de proef’
22-07-13  Paus Franciscus veroordeelt onverschilligheid jegens migranten