09 juli 2019

Nederland zet vier kwetsbare kinderen uit naar Afghanistan

Nederland zet vier kwetsbare kinderen uit naar Afghanistan
Dinsdag 9 juli heeft de Nederlandse overheid vier broertjes en hun ouders uitgezet naar Afghanistan, één van de meest gewelddadige landen ter wereld. Het gezin verbleef bijna vier jaar in Nederland en is voorafgaand aan de uitzetting vastgezet in detentie. Het gezin behoort tot een minderheidsgroep en komt uit een extra gevaarlijk gebied in Afghanistan. De belangen van de kinderen zijn in het geheel niet gewogen in deze zaak.

Martine Goeman, jurist bij Defence for Children: “Op grond van het Kinderrechtenverdrag en het Europese grondrechtenhandvest heeft Nederland de verplichting om het welzijn en de ontwikkeling van kinderen te beschermen. Door de kinderen eerst van hun vrijheid te beroven en daarna uit te willen zetten naar Afghanistan worden hun belangen ernstig geschaad en wordt hun ontwikkeling onaanvaardbare schade toegebracht.”

Volgens de Afghaanse minister van Migratie en Immigratie is het niet veilig genoeg voor terugkeer. Aanslagen en geweld, van alle partijen, nemen toe waardoor veel burgers omkomen.

Het ambtsbericht Afghanistan van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken beschrijft dat er in 2018 10.993 burgerslachtoffers vielen, waarvan 3.804 doden. Dit is een toename ten opzichte van 2017 met 11 procent. Het recente rapport van het European Asylum Support Office van 12 juni 2019 laat opnieuw zien dat de situatie in Afghanistan gestaag blijft verslechteren. Sinds het begin van de terugtrekking van buitenlandse troepen (2012) hebben opstandelingen de Afghaanse troepen steeds vaker aangevallen. Uit het Kinderambtsbericht Afghanistan van UNICEF blijkt dat kinderen in Afghanistan in zeer moeilijke en gevaarlijke omstandigheden opgroeien. Het systeem van kinderbescherming kan kinderen onvoldoende bescherming bieden tegen geweld, misbruik, kindhuwelijken, kinderarbeid of rekrutering als kindsoldaat. Meer dan een kwart van alle burgerslachtoffers is kind. Een rapport van Save the Children onderschrijft dit beeld.

Nederland zit in de achterhoede als het om toekenningspercentages gaat van verblijfsaanvragen voor mensen uit Afghanistan. In Nederland schommelt dit percentage rond de 35%, terwijl dit in andere landen veel hoger ligt. Zo kent Italië een toekenningspercentage van 98.4%, Slovenië 77.7%, Frankrijk 66,9% Duitsland 52.2% en België 50,6%. Nederland, Denemarken en Noorwegen zijn de enige landen in Europa die gezinnen met kinderen uitzetten.

Annemarie Busser, senior medewerker van Amnesty International: “Het huidige beleid houdt onvoldoende rekening met de ernstig verslechterde algemene veiligheidssituatie in Afghanistan en de specifieke situatie van kwetsbare vluchtelingen uit dat land, zoals kinderen van een minderheidsgroep die jaren in het Westen hebben gewoond.”

Elf kinder- en mensenrechtenorganisaties roepen de Nederlandse overheid op om te stoppen met het detineren en uitzetten van Afghaanse vluchtelingen. In het bijzonder roepen wij op om de vier broertjes en hun ouders vrij te laten.

Amnesty International
Cordaid
Defence for Children
Don’t Send Afghans Back
INLIA
Kerk in Actie
Stichting LOS
Oxfam Novib
PAX
Save the Children
VluchtelingenWerk Nederland

Meer informatie:
Kort voor het Algemeen Overleg met de staatssecretaris van Justitie ontving de Tweede Kamer deze brief d.d. 1 juli 2019 over aanpassingen in het landenbeleid Afghanistan naar aanleiding van het nieuwe ambtsbericht. Ondanks alle informatie over steeds maar hogere aantallen doden en gewonden onder de burgerbevolking vindt de staatssecretaris nog steeds niet "dat er sprake is van een situatie als bedoeld onder artikel 15-C Kwalificatierichtlijn, waarbij de enkele aanwezigheid al leidt tot een situatie dat er een reëel risico op ernstige schade bestaat".

Aanvulling 15/7:  de uitzetting van het gezin met twee dochtertjes, vorige week vastgezet in Detentiecentrum Kamp Zeist, is op last van de rechter afgelopen zaterdag niet doorgegaan. Voor dit gezin was vrijdagavond 12 juli een extra wake bij het Detentiecentrum Kamp Zeist gehouden.

Lees ook:
01-07-19  NGO's vragen aandacht Kamer voor verslechterde situatie Afghanistan
05-04-19  Afghaanse minister vraagt Nederland: stop uitzettingen
25-02-19  Aantal burgerdoden in Afghanistan stijgt naar recordhoogte

Dossier Afghanistan