12 juli 2019

COC: nieuw asielbeleid voor LHBTI's gebrekkig uitgevoerd

COC: nieuw asielbeleid voor LHBTI's gebrekkig uitgevoerd
Het COC heeft staatssecretaris Broekers-Knol een kritische brief geschreven over de gebrekkige uitvoering door de IND van het nieuwe asielbeleid voor LHBTI’s. Met tientallen voorbeelden wordt getoond dat de nieuwe werkinstructie van juli 2018, waarmee het beleid ingrijpend werd gewijzigd, door de IND niet consequent wordt uitgevoerd.

Met voorbeelden uit 17 dossiers constateert het COC dat “processen van bewustwording en zelfacceptatie” nog steeds een grote rol spelen in de beoordeling door de IND. Hoewel die vorig jaar formeel als criterium waren geschrapt, blijkt uit beschikkingen en jurisprudentie dat asielverzoeken van LHBTI’s nog steeds worden afgewezen omdat ze niet in staat zijn te verklaren over hun ‘bewustwordingsproces’ of ‘zelfacceptatie’.

Ook wordt in de praktijk nog steeds onvoldoende aandacht besteed aan verklaringen van derden, zoals partners of belangenorganisaties. Ten derde stelt het COC dat stereotypes en vooroordelen nog steeds een rol spelen bij het besluitvormingsproces van de IND. Zo wordt bijvoorbeeld verondersteld dat een ‘coming-out’ zich op één moment afspeelt en dat LHBTI’s in hun land van herkomst geen risico zouden nemen om elkaar te ontmoeten.

Het COC dringt er in de brief op aan dat zaken die zijn afgewezen in strijd met de nieuwe werkinstructie, door de IND opnieuw beoordeeld moeten worden. Ook de scholing van IND-medewerkers moet worden aangepast. Duidelijk moet worden gemaakt dat de nieuwe werkinstructie 2018/9 ook daadwerkelijk een beleidswijziging betekent. Dat is namelijk door de staatssecretaris en de IND tot nu toe altijd ontkend, om het indienen van opvolgende asielaanvragen 'op grond van gewijzigd beleid' te voorkomen.
 

Meer informatie:
De brief van COC Nederland d.d. 9 juni 2019 aan de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid

Lees ook:
28-12-18  Raad van State stelt IND in ongelijk in zaken bekeerlingen en LHBT-ers
19-07-18  Nieuw beoordelingskader bekering en seksuele geaardheid
18-07-16  COC: groot risico op onterechte afwijzingen LHBT-asielzoekers