17 april 2019

Hartverwarmende reacties op Beau Five Days Inside

Hartverwarmende reacties op Beau Five Days Inside
Gisteravond (16 april) werd de vierde aflevering van Beau Five Days Inside uitgezonden, die begin dit jaar was opgenomen in de bed,bad,brood-opvang van INLIA in Groningen. We zijn dankbaar voor alle hartverwarmende reacties die we al meteen daarna uit het hele land mochten ontvangen.

Televisiepresentator Beau van Erven Dorens verbleef vijf dagen en nachten in het voormalige Formule 1 Hotel, dat sinds maart 2015 onderdak biedt aan een kleine honderd asielzoekers die uit de rijksopvang op straat zijn gezet en door INLIA en de Gemeente Groningen worden opgevangen en begeleid.

De presentator toont zich diep onder de indruk van wat hij meemaakt in de opvang. Het feit dat zelfs zieke ouderen zonder deze opvang op straat zouden staan is iets wat hem bijzonder treft: "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dat is wel echt wreed." zegt hij voor de camera.

Binnen het beperkte kader van dit TV-programma was het vanzelfsprekend niet mogelijk uitgebreid in te gaan op allerlei activiteiten die in het kader van onze BBB+ plaatsvinden. Die zijn gericht op het ontwikkelen van een toekomstperspectief, hetzij in Nederland, in het land van herkomst of hervestiging in een derde land. Zoals in de uitzending wel naar voren kwam, is het verkrijgen van identiteitspapieren daarvoor van cruciaal belang. INLIA regelt daarom bezoeken aan ambassades en  consulaten.

Zo worden er ook allerlei taallessen, sportactiviteiten, teken- en schilderlessen enz. aangeboden. De meeste van de door ‘Beau Five Days Inside’ geportretteerde gasten waren op dat moment echter te ziek om daaraan actief te kunnen deelnemen.

INLIA beheert nog meer locaties voor bed,bad,brood-opvang, zoals op de boot ‘Amanpuri’ (met eveneens ruim 100 gasten) en in de gemeente Emmen. Sinds de start in 2015 hebben al meer dan 750 gasten kortere of langere tijd van de bbb+ gebruik gemaakt, en zijn er ook al meer dan 500 weer uitgestroomd. Ongeveer de helft daarvan kon terug naar rijksopvang of kreeg al een verblijfsvergunning.

We zijn dankbaar voor alle positieve reacties die we al mochten ontvangen.
Als u een donatie wilt doen ten bate van de activiteiten die INLIA voor de gasten in de bed,bad,brood opvang organiseert kunt u gebruik maken van het bankrekeningnummer IBAN NL47 INGB 0005 8728 15 t.n.v. INLIA te Groningen.
Er is ons ook gevraagd of er kaartjes aan de gasten in de bed,bad,brood-opvang gestuurd kunnen worden. Dat is natuurlijk mogelijk. We willen u vragen om daarvoor het kantooradres van INLIA te gebruiken, dan zullen wij zorgen voor de verdeling over de verschillende bbb-locaties:

INLIA
t.a.v. de BBB+
Jacobijnerstraat 5
9712 HZ GRONINGEN
 

Meer informatie:
10-04-19  Beau Five Days Inside in Groningen

Lees ook:
31-10-19  Van Groninger opvangmodel BBB+ naar landelijke pilot LVV
06-09-18  INLIA biedt nu ook in Emmen BBB+
09-06-17  'Bed-Bad-Brood' is bittere noodzaak
23-01-17  Bed-Bad-Brood Boot in gebruik genomen
28-11-16  Methodiek Bed-Bad-Brood èn Begeleiding werkt