09 juni 2017

'Bed-Bad-Brood' is bittere noodzaak

Onderzoek naar 'bed-bad-brood'-opvang maakt gehakt van Haagse argumentatie. Het stopzetten van opvang leidt er niet toe dat mensen eerder uit Nederland vertrekken. Die conclusie kan worden getrokken uit een landelijk onderzoek naar de effecten van ‘bed-bad-brood’-opvang. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van Amnesty International en de Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS).

In de bevindingen staat dat “het onthouden van voorzieningen leidt tot onnodig lijden” en dat dit “geen resultaat zal opleveren”. Volgens de onderzoekers werken rust, stabiliteit en laagdrempelige begeleiding veel beter als het gaat om het werken aan een nieuwe toekomst en het opbouwen van een legaal bestaan.

Het onderzoek laat daarmee geen spaan heel van de argumentatie van het Rijk, dat zegt dat het stopzetten van opvang nodig is om afgewezen asielzoekers te dwingen terug te keren naar het land van herkomst. Het onderzoek toont aan dat dit niet zo werkt: mensen zijn zonder opvang bezig te overleven en dus niet in staat om te werken aan een toekomst. 

Het rapport is getiteld ‘Valse hoop of bittere noodzaak’; een verwijzing naar de redenatie van het Rijk dat ‘bed-bad-brood’-voorzieningen mensen valse hoop bieden op een legaal verblijf in Nederland. Het onderzoek laat geen spaan heel van die redenatie.

Niet alleen heeft stopzetten van opvang geen enkel effect als het gaat om het bespoedigen van vertrek: het heeft een uitgesproken negatief effect op de gezondheid van mensen. Op straat moeten (over)leven trekt een zware wissel op de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het gaat bovendien vaak om mensen die al met medische klachten kampen. Het Rijksbeleid treft juist kwetsbare mensen extra hard. 

Daar waar 24 uur onderdak en toegang tot zorg wordt geboden gaat het stukken beter. Met mensen zelf èn met de uitstroom naar een legaal bestaan - hier of elders. Sleutelfactoren zijn: stabiliteit, rust, privacy en ondersteuning door gespecialiseerde organisaties die mensen helpen weer zelf regie te nemen in hun leven.

Het rapport beveelt het Rijk dan ook aan om de gemeenten de ruimte te geven om menswaardige opvang te bieden, met rust, stabiliteit en begeleiding. De onderzoekers achten nachtopvang onvoldoende. Het rapport raadt het Rijk ook aan om een beroep te doen op organisaties zoals INLIA, die gespecialiseerde kennis in huis hebben.   


Meer informatie:
Het bericht van Amnesty International 'Opvang van mensen zonder verblijfsrecht is bittere noodzaak', gepubliceerd bij het verschijnen van het rapport d.d. 30 mei 2017
Het rapport is ook in zijn geheel te downloaden van de site van Amnesty International Nederland (46 pag's; 1,9 MB)

Lees ook:
07-06-17  'Opvang betekenisvol voor vluchtelingen èn de samenleving'
29-05-17  'This restores my faith in humanity'
03-08-16  Europees Hof: Bed-Bad-Brood voorkomt extreme armoede