06 september 2018

INLIA biedt nu ook in Emmen BBB+

INLIA biedt nu ook in Emmen BBB+
Vanaf 1 oktober is Stichting INLIA-Projecten de nieuwe uitvoerder van de opvang voor dakloze asielzoekers in Emmen. INLIA doet dat in samenwerking met Stichting Op 't Stee en in opdracht van de Gemeente Emmen.

 

Op ’t Stee is al jarenlang actief in Emmen; de stichting biedt er hulp aan asielzoekers in nood. Ze vangt op 8 locaties asielzoekers op die geen recht hebben op rijksopvang. Dat werd steeds omvangrijker en ingewikkelder, reden waarom Op ’t Stee ondersteuning wilde.

INLIA was een natuurlijke partner; niet alleen zitten beide organisaties in elkaars (kerkelijke) netwerk, INLIA heeft bovendien expertise en ervaring op dit gebied. INLIA voert bijvoorbeeld al jarenlang de BBB+ uit voor de gemeente Groningen: bed, bad, brood én begeleiding. De methodiek is door INLIA zelf ontwikkeld en verfijnd. Beroepskrachten werken met de gasten aan het opbouwen van een nieuw bestaan in het land van herkomst of een ander veilig land, dan wel legalisering in Nederland. Ook dat laatste komt geregeld voor.

De gemeente Emmen spreekt, net als INLIA, waardering uit voor het vele werk dat Op ’t Stee verzet heeft. Wethouder Raymond Wanders is dan ook blij dat, met het inschakelen van de beroepskrachten van INLIA, ook de samenwerking met Op ’t Stee voortgezet kan worden: “De vrijwilligers daarvan kunnen zich nu weer richten op vrijwilligerswerk. Ik heb veel waardering voor hun inzet!"

De overeenkomst is eerst voor één jaar afgesloten omdat intussen in Den Haag gewerkt wordt aan een nieuwe ‘bed, bad, brood’-regeling.

 

Meer informatie:
Het persbericht van de Gemeente Emmen d.d. 6 september 2018