30 januari 2019

INLIA blij en bedroefd over akkoord Kinderpardon

INLIA blij en bedroefd over akkoord Kinderpardon
Het akkoord over het Kinderpardon is verheugend en triest tegelijkertijd. “Het is een grandioos feest voor heel veel kinderen die nu een nieuwe toekomst tegemoet gaan. Die hier al thuis waren, maar nu ook mogen blijven”, zegt INLIA-directeur John van Tilborg.

INLIA kent veel van deze gezinnen, Van Tilborg heeft de angst en het leed van deze kinderen van nabij gezien. “Ik heb een heel blij hart voor deze kinderen”, zegt hij.

Tegelijkertijd ben ik persoonlijk diep bedroefd dat het nodig werd geacht de bescherming van deze kinderen uit te ruilen tegen de bescherming van 250 bijzonder kwetsbare vluchtelingen. Let wel: erkende vluchtelingen, die nu in erbarmelijke situaties zitten.”

INLIA kent de situatie van deze groep van meest kwetsbare vluchtelingen; de organisatie vangt in de zogeheten TussenVoorziening in Eelde dergelijke vluchtelingen op, om hen op weg te helpen in de Nederlandse samenleving. Dat zijn bijvoorbeeld gezinnen met kinderen met hartproblemen, of kinderen met ernstige oorlogsverwondingen zoals brandwonden.

Als ik bedenk dat deze kinderen geen kans krijgen op medische behandeling, op veilig opgroeien, heb ik een hele onrustige nacht”, vertelt Van Tilborg. Hij vindt dit onderdeel van het akkoord heel moeilijk te verteren.  

INLIA betreurt op zich niet dat de huidige Kinderpardonregeling nu wordt beëindigd (ook dat is onderdeel van de afspraken). Van Tilborg legt uit: “De regeling gaf namelijk hoop aan gewortelde kinderen, maar richtte zich slechts op de vraag of hun ouders vanwege het ontbreken van reisdocumenten buiten hun schuld niet uit Nederland konden vertrekken. Slechts een enkeling kreeg Kinderpardon.”  Hij juicht toe dat nu is afgesproken dat de IND de procedures sneller gaan verwerken (de dienst krijgt daar 13 miljoen voor).

Van Tilborg: “Wij pleiten al sinds 1989 voor snellere afhandeling van de procedures. Het zal tijd worden.” Maar daar wordt al jaren over gesproken, is hij niet bang dat het nu weer niet lukt en er toch weer opnieuw kinderen jaren in onzekerheid zullen belanden? Kinderen die dan geen beroep meer kunnen doen op het pardon? "Ik hoop dat de procedures nu echt sneller worden afgehandeld, en dat ook de IND zich sneller neerlegt bij een rechterlijke uitspraak, als ze door de rechtbank in het ongelijk worden gesteld. Maar als de procedures toch weer te lang gaan duren - en vijf jaar is gewoon erg lang - dan denk ik dat wij in Nederland opnieuw om die kinderen heen zullen gaan staan. Dat zit in ons DNA, onze cultuurWetenschappelijk is ook vastgesteld dat uitzetting na meer dan vijf jaar schadelijk is voor kinderen, daar kun je niet omheen."

De voorman stelt wel vragen bij het verplaatsen van de discretionaire bevoegdheid. Tot nu toe was het aan de staatssecretaris om in voorkomende gevallen een uitzondering te maken en iemand een verblijfsvergunning te geven. In het akkoord schuift die bevoegdheid naar het hoofd van de IND. “Dat moet je die functionaris niet aan willen doen”, vindt Van Tilborg, “Je plaatst iemand in een onmogelijke positie.” Immers: de staatssecretaris blijft politiek verantwoordelijk voor zijn ambtenaren, dus ook voor het hoofd van de IND – die brengt dus mogelijk zijn baas in problemen. Daarnaast moet hij of zij dan ingaan tegen de medewerkers van zijn eigen dienst. De slager moet zijn eigen vlees keuren. “Dat is onwenselijk, lijkt me”, vindt Van Tilborg.

Minstens zo relevant is dat de discretionaire bevoegdheid voortaan alleen aan het begin van de procedure wordt getoetst. “Terwijl vaak pas later wordt vastgesteld hoe schrijnend iets is”, weet Van Tilborg, “Trauma’s en andere geestelijke beschadiging – bijvoorbeeld als gevolg van verkrachting - komen vaak pas later naar boven. Bovendien kan er zich in de loop van de jaren iets voordoen. Ouders van een minderjarig kind die hier verongelukken bijvoorbeeld. Zouden de omstandigheden van zo’n kind dan niet meer gewogen mogen worden? Dat zou bizar zijn!

Ondertussen is woensdagmiddag de continu-kerkdienst in de Bethelkapel in Den Haag beëindigd. Daar werd sinds 26 oktober 2018 kerkasiel verleend aan de Armeense Hayarpi, haar broer, zus en ouders. Zo’n negenhonderd voorgangers uit het hele land werkten hier aan mee. De Protestantse Kerk Den Haag gaat er vanuit dat de bescherming van het kerkasiel nu niet meer nodig is.

Mooi detail: Hayarpi’s profielfoto op social media is een foto van een kerk die met Kerst stoelen vrijhield voor de kinderen van het Kinderpardon. Aan deze oproep van INLIA deden eveneens honderden kerken in het hele land mee. Van Tilborg voelt zich dankbaar voor het feit dat de kerken de kinderen op deze wijze hebben omarmd. “Ook daaruit blijkt wel dat we in dit land kinderen in de knel zullen blijven omarmen.”


Het akkoord in vogelvlucht:
 

  • De zaken van de 700 kinderen die een beroep deden op het Kinderpardon worden opnieuw beoordeeld. De partijen verwachten dat 90 procent van de groep mag blijven.
  • De Definitieve Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen (het 'Kinderpardon') wordt afgeschaft. 
  • De bevoegdheid van de staatssecretaris om in schrijnende gevallen een uitzondering te maken – de zogeheten discretionaire bevoegdheid – komt te liggen bij het Hoofd van de uitvoeringsdienst zelf, de IND.
  • De procedures moeten sneller worden afgehandeld door de IND, die krijgt daar € 13 miljoen extra voor.
  • Nederland neemt per jaar 250 minder bijzonder kwetsbare vluchtelingen uit oorlogsgebieden op; 500 mensen in plaats van 750.

Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en CU sloten het akkoord dinsdagavond. Staatssecretaris Harbers heeft in de Kamer toegezegd dat er tijdens de herbeoordeling van deze zaken geen kinderen worden uitgezet.Lees ook:
19-01-19  Beter Kinderpardon lijkt dichterbij
31-12-18  Een lege stoel in heel veel kerken
21-12-18  Staatssecretaris volhardt in afwijzing, kerkasiel gaat door
18-12-18  'We houden nu al van Nederland' - bericht uit de TussenVoorziening in Eelde
12-12-18  Urgente Oproep: een lege stoel met Kerst...
07-12-18  'Uitzetting van gewortelde kinderen is wetenschappelijk onverantwoord'
09-07-15  Definitieve regeling kinderpardon is een dode letter