31 december 2018

Een lege stoel in heel veel kerken

Een lege stoel in heel veel kerken
Tijdens diensten op Kerstavond en Kerstmorgen stonden in vele kerken een of meer lege stoelen met speelgoed erop, als symbool voor alle gewortelde kinderen die nog geen pardon hebben gekregen.

Honderden kerken en parochies hebben gehoor gegeven aan onze oproep  en hun verbondenheid getoond en steun betuigd aan de ruim 400 gewortelde kinderen die met hun ouders nog steeds in onzekerheid wachten op een definitieve verblijfsvergunning in Nederland, waar ze al jaren 'thuis zijn'.

Klik hier voor een overzicht met foto's die aan ons zijn toegestuurd.
Op het Twitter-account van Hayarpi Tamrazyan staat deze foto-collage.
Ook de Raad van Kerken ontving veel foto's, zie dit bericht op hun site.