19 januari 2019

Beter Kinderpardon lijkt dichterbij

Beter Kinderpardon lijkt dichterbij
Een beter Kinderpardon lijkt onder handbereik nu ook het CDA een versoepeling van het pardon wil. Daarmee zijn drie van de vier regeringspartijen voor een soepeler Kinderpardon, want D66 en ChristenUnie wilden dit al langer. Omdat ook GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren en DENK vóór zijn, is er nu een ruime Kamermeerderheid voor een beter Kinderpardon.


INLIA pleit al langer voor een betere uitvoering van het Kinderpardon. Overigens net als veel andere maatschappelijke organisaties en bijvoorbeeld de Raad van Kerken. Volgens INLIA wordt de regeling nu niet correct uitgevoerd. Met name het meewerkcriterium wordt zodanig toegepast, dat het feitelijk vrijwel onmogelijk is om met succes een beroep te doen op de regeling.

Dat terwijl wetenschappelijk is aangetoond dat uitzetting uit Nederland kinderen die hier 5 jaar zijn ‘geworteld‘, ernstig en blijvend beschadigt. Deze hersenschade is recent nog eens opnieuw vastgesteld door 38 hoogleraren. “Op welke grond vind je als overheid dan dat je die schade aan kinderen mag toebrengen? ”, vroeg INLIA-directeur John van Tilborg al eerder.

Het laatste wetenschappelijke rapport is nu doorslaggevend voor het CDA, zegt fractie-woordvoerder Madeleine van Toorenburg deze zaterdag in het AD en op de NOS-radio. Zij voert in het NOS interview verder aan dat de asielprocedures vaak erg lang duren omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) “het werk niet aankan”. Als de verantwoordelijkheid voor lange procedures bij de IND (de Nederlandse autoriteiten dus) ligt, mogen kinderen daar niet de dupe van zijn. 

De partijen willen dat staatssecretaris Mark Harbers (VVD) opnieuw naar de zaken van naar schatting 400 tot 700 kinderen kijkt. Desnoods kan hij daarvoor zijn discretionaire bevoegdheid gebruiken om deze kinderen alsnog een vergunning te geven. De staatssecretaris houdt vooralsnog de boot af met een verwijzing naar het regeerakkoord. 

Of die redenatie standhoudt, is de vraag. Want in het regeerakkoord is weliswaar afgesproken dat de regeling van het Kinderpardon op zich niet wordt verruimd, maar er is niets afgesproken over de uitvoering ervan. Evenmin is er iets afgesproken over het beperken van het aantal gevallen waarin de staatssecretaris zijn discretionaire bevoegdheid kan gebruiken om een vergunning te verlenen. 

Harbers wil daarnaast wachten op onderzoek dat hij heeft ingesteld naar de asielprocedure. Of CDA, D66 en CU daarin meegaan is niet duidelijk. PvdA-partijleider Lodewijk Asscher kondigt aan dat hij volgende week een Kameruitspraak zal vragen “zodat de kinderen om wie het gaat zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over hun toekomst”. 
 

Lees ook:
07-12-18  'Uitzetting van gewortelde kinderen is wetenschappelijk onverantwoord'
06-12-18  Raad van Kerken roept Kabinet op tot zorgvuldige uitvoering Kinderpardon