12 december 2018

Urgente Oproep: een lege stoel met Kerst...

Urgente Oproep: een lege stoel met Kerst...
Een kwart miljoen mensen tekenen een petitie, 38 hoogleraren onderschrijven een 'schadenota', 134 gemeenteraden nemen een motie aan: steeds sterker klinkt de roep om een ruimhartig kinderpardon.

Wij willen alle kerken, gemeenten, parochies en ambtsdragers oproepen om ook zichtbaar te maken dat we begaan zijn met het lot van de ongeveer 400 kinderen die nog steeds geen kinderpardon hebben gekregen. Daarom deze oproep:
 

Met een lege stoel een kind omarmen

Urgente oproep aan (Charter)kerken, parochies, gemeenten en ambtsdragers rond Kerst i.v.m. het ‘Kinderpardon’

Vijf jaar is de limit
Wetenschappelijk is vastgesteld dat kinderen ernstige, blijvende schade oplopen als ze na een verblijf van 5 jaar nog worden uitgezet naar een ander land, of weggezonden als ze hier geboren zijn.  Een recente nota die dit bekrachtigt, geschreven door wetenschappers van de RUG en de VU, wordt door 38 hoogleraren en drie medische en pedagogische beroepsverenigingen onderschreven.

De politiek heeft dit eerder ook al erkend en bekrachtigd; in 2012 is daarom door het kabinet en de Tweede Kamer een kinderpardon ingesteld voor de zaken waarin het binnen 5 jaar niet is gelukt tot een oplossing te komen; deze gewortelde kinderen en het bijbehorende gezin krijgen daarom een verblijfsstatus: het zogeheten kinderpardon.

Recht onthouden
Door de wijze waarop deze regeling nu wordt uitgevoerd wordt geen recht gedaan aan gewortelde kinderen:  slechts een enkele aanvraag wordt toegekend. Scholen, kerken, kinder- en mensenrechtenorganisaties, bekende en onbekende Nederlanders maken zich grote zorgen.

De Raad van Kerken in Nederland stuurde op 5 december een brief aan minister-president Rutte en staatssecretaris van Justitie & Veiligheid Harbers, waarin met klem wordt gevraagd om een zorgvuldige, adequate en snelle toepassing van de Kinderpardon-regeling zoals het Parlement die oorspronkelijk heeft bedoeld.

Een kwart miljoen mensen hebben al een oproep aan het kabinet ondertekend en in 134 gemeenteraden is al een kinderpardon-motie aangenomen.  Al in 2014 tekenden 312 burgemeesters een soortgelijke petitie. 

 

Speelgoed op stoel in Martinikerk 12 dec 2018 oproep Kinderpardon

 

Een lege stoel voor een kind
Hoe kunnen wij nu als kerken, parochies en gemeenten blijk geven van onze betrokkenheid bij deze kinderen? Wij vragen u om mee te werken aan het volgende idee: in een kerkdienst of viering tijdens of rondom de Kerst blijft op de voorste rij in de kerk een stoel leeg, met daarop kinderspeelgoed: een knuffelbeest, een pop, een brandweerauto etc. als zichtbaar teken dat op die stoel een van de kinderen had moeten zitten die nu niet voor het kinderpardon in aanmerking komen.

We geven u daarbij in overweging om niet één maar vijf stoelen leeg te laten, als symbool voor de vijf leden van het gezin Tamrazyan, dat op dit moment verblijft in kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag, die symbool staan voor de 400 kinderen en hun gezinnen die het kinderpardon zouden moeten ontvangen.

Helpt u mee deze kinderen zo te omarmen ?

 

Kinderen gearmd 12 dec 2018 Oproep Kinderpardon

 

Wilt u ons laten weten of u meedoet en ons dan een fotootje mailen?
Hartelijk dank!
 

Lees ook:
06-12-18  Raad van Kerken roept Kabinet op tot zorgvuldige uitvoering Kinderpardon
07-12-18  'Uitzetting van gewortelde kinderen is wetenschappelijk onverantwoord'