16 juni 2023

Europese kerken roepen op omgekomen vluchtelingen te herdenken

Europese kerken roepen op omgekomen vluchtelingen te herdenken
De Conferentie van Europese kerken (CEC) en de Kerkelijke Commissie voor Migranten in Europa (CCME) roepen alle kerken en betrokken organisaties wederom op om op zondag 25 juni, de zondag na Wereldvluchtelingendag (20 juni) alle vluchtelingen te herdenken die zijn omgekomen aan de grenzen van Europa.


De algemeen secretaris van de CEC, dr Jørgen Skov Sørensen, en de algemeen secretaris van de CCME, dr Torsten Moritz, vragen in hun gezamenlijke brief aandacht voor alle mensen die in de Middellandse Zee zijn omgekomen, en roepen op om ze met wakes en in gebeden te gedenken.

De brief verwijst ook naar de oorlog in Oekraïne, als gevolg waarvan veel mensen zijn gevlucht. De georganiseerde wijze waarop vluchtelingen uit Oekraïne zijn opgevangen in EU-lidstaten en elders laat zien dat landsgrenzen voor vluchtelingen niet altijd dodelijk hoeven te zijn.

Als kerken en christenen zijn wij geroepen om getuigen en dienaars te zijn van de Wederopstanding en een nieuw leven in vrede en gerechtigheid voor ieder, ongeacht etniciteit, nationaliteit of religie, aldus de brief.

Het bijgevoegde factsheet maakt melding van alleen al in 2022 plm. 2.400 doden rond de Middellandse Zee. Sinds het jaar 2000 zijn er meer dan 30.000 mensen op de vlucht verdronken of in containers gestikt, volgens cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Het lot van vluchtelingen in internationale wateren en voor de Noord-Afrikaanse kust is ongewis, en hun aantal stijgt, nu EU-lidstaten vaker boten terugsturen naar Libische wateren. De toenemende criminalisering van burger-hulpverleners baart de kerken grote zorgen.

Enkele jaren geleden lanceerde de CCME samen met partnerorganisaties het ‘Safe Passage’ project, waaraan steeds meer kerken in Europa meedoen. In dit project werken kerken samen met overheden om een veilige overtocht aan vluchtelingen te bieden. Teleurstellend is echter het aantal van nog geen 16.000 toegezegde hervestigingsplaatsen voor 2023.

In juni vorig jaar deed de CCME samen met o.a. Caritas Europa, Amnesty International, ECRE en het Internationale Rode Kruis nog een oproep aan de leiders van de EU-lidstaten om meer te doen voor de 1,5 miljoen mensen wereldwijd die hervestiging behoeven.

 

Meer informatie:
De Engelstalige brief en factsheet van de CEC en de CCME (pdf-bestand) op de website van de CCME
De oproep van de gezamenlijke NGO’s d.d. 13 juni 2022 (pdf-bestand) op de website van de CCME

Lees ook:
18-11-21  'Samen kunnen we opnieuw een miljoen kwetsbare mensen redden'
17-06-21  Een herdenkingsmonument voor omgekomen vluchtelingen
31-05-21  Voorzitter Europese bisschoppen: EU moet zich meer inspannen voor vluchtelingen
09-10-17  Oecumenische verklaring van Lampedusa