31 mei 2021

Voorzitter Europese bisschoppen: EU moet zich meer inspannen voor vluchtelingen

Voorzitter Europese bisschoppen: EU moet zich meer inspannen voor vluchtelingen
De voorzitter van de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferenties van de landen van de EU heeft opgeroepen tot extra inspanningen voor de vluchtelingen. Hij sprak over mensen die sterven aan de grenzen van Europa, in strijd met de waarden van de EU.


Kardinaal Jean-Claude Hollerich is aartsbisschop van Luxemburg en voorzitter van de Commission of the Catholic Bishops’ Conferences of European Churches (COMECE). Hij sprak ter gelegenheid van de Dag van Europa (9 mei), waarop een ‘Conferentie over de Toekomst van Europa’ werd gelanceerd. Aan die conferentie kunnen naast burgers en organisaties ook kerken en geloofsgemeenschappen deelnemen.

In een gezamenlijke persverklaring spraken aartsbisschop Hollerich van de COMECE en Rev. Christian Krieger, de voorzitter van de protestantse koepel Conference of European Churches (CEC) hun steun uit voor dit initiatief, dat het vertrouwen in de EU als een waardengemeenschap moet herstellen. Zij hopen dat deze conferentie jonge mensen zal inspireren om zich op lokaal en nationaal niveau in te zetten voor ‘het Europese project’.

In het kader van solidariteit tussen en in de landen van de EU kwam ook de situatie van vluchtelingen ter sprake. Aartsbisschop Hollerich noemde het “een schande: Europa doet het erg slecht. De Europese Unie laat mensen sterven. Dat strookt niet met de waarden van de EU.”

Hij riep rijke landen op om, in de geest van de encycliek ‘Fratelli Tutti’ van paus Franciscus, meer broederschap en solidariteit te tonen, niet alleen ten aanzien van vluchtelingen en migranten maar ook bijvoorbeeld door eerlijke handel, en niet alleen binnen Europa maar ook ten aanzien van andere landen en werelddelen, waar ook onze broeders en zusters wonen. Ook voor hun geluk en welbevinden zijn wij medeverantwoordelijk. “Vrede en veiligheid zullen pas tot stand komen wanneer alle mensen in alle landen een menswaardig leven hebben”, aldus de aartsbisschop.


Meer informatie:
De CEC is de Europese koepel van protestantse kerken. Aartsbisschop Hollerich sprak op 9 mei zijn waardering uit voor de nauwe samenwerking op Europees niveau tussen de COMECE en de CEC. Samen vertegenwoordigen deze 2 koepels christelijke kerken met ongeveer 380 miljoen leden in alle EU-lidstaten.

Op 9 mei 1950 hield de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schumann een ambitieuze redevoering die de aanzet vormde tot het oprichten van een ‘supranationale organisatie’, die zou uitgroeien tot de Europese Unie. In 1985 werd op een topconferentie van Europese staatshoofden en regeringsleiders in Milaan besloten tot het instellen van een jaarlijkse ‘Dag van Europa’ op 9 mei.

De ‘Conferentie over de Toekomst van Europa’ is op 9 mei 2021 officieel gelanceerd in Straatsburg; Het ambitieuze doel is zoveel mogelijk burgers uit de hele Europese Unie betrekken bij een discussie over de prioriteiten van de Europese Unie. De uitkomsten van alle paneldiscussies en debatten met burgers en organisaties moeten in de lente van 2022 tot een eindconclusie leiden, die het richtsnoer vormt voor waar de EU prioriteit aan geeft en wat daarvoor nodig is.
Meer informatie daarover staat op de website Europanu.nl en op het digitale platform van de conferentie. 

Lees ook:
Bericht in het Nederlands Dagblad 'Voorzitter Europese bisschoppen wil extra inspanningen voor vluchtelingen' van 10 mei 2021