18 november 2021

'Samen kunnen we opnieuw een miljoen kwetsbare mensen redden!'

'Samen kunnen we opnieuw een miljoen kwetsbare mensen redden!'
Onder die titel publiceerde de Commissie van Kerken voor Migranten in Europa (CCME) een oproep om, net als in 2015, een miljoen kwetsbare vluchtelingen in Europa op te vangen.


De CCME kwam in oktober 2021 in Brussel bijeen voor een buitengewone General Assembly. De leden, een veertigtal kerken en organisaties uit 19 verschillende landen in Europa, uitten hun bezorgdheid over de recente gebeurtenissen in Afghanistan en aan de buitengrenzen van de Europese Unie, waar mensen de toegang tot bescherming wordt ontzegd. De brand in kamp Moria op Lesbos en de duizenden vluchtelingen en migranten die de verdrinkingsdood sterven in de Middellandse Zee maken duidelijk hoe gevaarlijk het is om naar Europa te vluchten. 

De kerken maken zich ook zorgen over de voorstellen in het nieuwe Asiel- en Migratiepact van de EU, en roepen de lidstaten op om werk te maken van veilige routes, meer onderlinge solidariteit en het beter verdelen van verantwoordelijkheden over àlle EU-lidstaten, in plaats van de fouten van de Overeenkomst van Dublin te blijven herhalen.

De verklaring spreekt echter ook van hoop, omdat ten tijde van de tragische gebeurtenissen in 2015 en daarna, een miljoen vluchtelingen en migranten zijn gered en opgevangen dankzij de inzet van vele lokale en regionale ‘coalitions of the willing’. Het inzetten van sinds 2015 hier aangekomen migranten als personeel in de zorg gedurende de corona-crisis is een prachtig voorbeeld hoe mensen hun leven weer kunnen opbouwen en integreren in onze samenleving.

“Onze voorstellen vragen om moed en toewijding” aldus de CCME, maar ze zijn realistischer dan het gebrekkige beleid van de EU die weigert de realiteit onder ogen te zien: “Immigration is here to stay and we had beter prepare”. In de woorden van de voorzitter van de CCME, prof dr Goos Minderman: “In Europa is lokaal en regionaal een groot draagvlak in kerk en samenleving om vluchtelingen op te vangen en migranten te verwelkomen. We moeten samenwerken met kerken en coalities van bereidwilligen om de hekken en muren in Europa af te breken.”


Meer informatie:
De volledige tekst van de slotverklaring van de CCME General Assembly d.d. 17 oktober 2021 (Engelstalig pdf-bestand, 2 pag’s)

Vanuit Nederland zijn de Raad van Kerken in Nederland, PKN-Kerk in Actie en de Remonstranten lid van de CCME. In oktober 2020 is prof dr Goos Minderman verkozen tot voorzitter van het Executive Committee

Lees ook: 
09-10-17  Oecumenische verklaring van Lampedusa
20-06-16  Oecumenische conferentie 'Have no Fear'
29-06-15  Veilig naar Europa vluchten: dat moet kunnen