28 oktober 2022

Over Bob de Bouwer en respect

Over Bob de Bouwer en respect
Wat ze meenemen van het werkbezoek aan INLIA, is de vraag aan de Belgische delegatie aan het eind van het bezoek. Wat het meest indruk heeft gemaakt, zo blijkt, is iets waarvoor ze niet eens kwamen: de crisisopvang van asielzoekers in de kerken. Binnen 1 à 2 dagen georganiseerd. De delegatie is er stil van.


Een ‘Bob de Bouwer’-mentaliteit, noemt Dirk uit Gent het, naar de animatieserie met de slagzin Kunnen we het maken? Nou en of! Ook België worstelt met gebrek aan opvang voor asielzoekers. Maar, stellen de Belgen vast na een bezoek aan de Laarkerk in Zuidlaren: “Jullie zien problemen en pakken ze aan. Kerkgemeenschappen rapen de steken op die de overheid laat vallen. Diepe buiging daarvoor.” Sommige deelnemers zijn er oprecht door ontroerd.

Het is een bont gezelschap dat dit najaar het INLIA Gasthuis Groningen bezoekt; mensen uit onder meer Brussel, Antwerpen en Gent die werkzaam zijn in het maatschappelijk welzijnswerk (lokale OCMW's), mensen van lokale kerken en hulporganisaties zoals het Protestants Sociaal Centrum, iemand van de universiteit Gent en een medewerker van Fedasil (Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers - zeg maar het Belgische COA.) Zo’n zestien man – vooral vrouw - sterk. 

Belgen onderweg naar GH - 29 sep 2022
De delegatie in de trein onderweg naar Groningen

Resultaat
Vijf jaar geleden bracht een Belgische delegatie van grotendeels dezelfde organisaties (en mensen), ook al een werkbezoek aan INLIA. Met resultaat: het leidde tot een eerste pilotproject in Gent, met 20 opvangplekken voor asielzoekers. Diverse andere pilotprojecten in Antwerpen, Brugge en Brussel zijn in voorbereiding. Allemaal in samenwerking met lokale besturen en organisaties en met overheidsdiensten als Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Bezochten ze destijds de ‘bed, bad, brood’-opvang in het voormalige F1 Hotel en op de boot de Amanpuri, nu bezochten ze het nieuwe INLIA Gasthuis Groningen dat dit jaar in gebruik genomen is. “Wat een evolutie”, stelt een van hen vast. Alles aan het nieuwe gebouw is goed uitgedacht, ziet ze. Toch is het niet het gebouw an sich dat de meeste waardering oproept. 

Respect
“Het basisrespect waarmee jullie je werk doen - respect voor ieder mens – zit overal in,” zegt ze tegen locatiemanager Dragana van INLIA, “Alles is daarvan doordrenkt. Het gebouw, de activiteiten, jullie: alles.” Het raakt haar zichtbaar. Dragana is dankbaar voor de observatie: “Mooi om mee te nemen naar het team.” 

“Jullie houden van mensen in een wereld die dat niet doet”, zegt een ander. De toegepaste methodiek van INLIA - de verhouding tussen gastheer en gast – inspireert het bezoek. Ook de combinatie van bezieling en nuchterheid wordt genoemd. En de ‘rebelsheid’ om zaken op te pakken die de overheid laat liggen.

We zijn met tonnen inspiratie teruggekomen, schrijven de Belgen in een eigen verslag van het werkbezoek, aan ons de uitdaging om ook hier op de vraag ‘kunnen we het maken?’ met volle overtuiging ‘nou en of’ te durven zeggen. 
 

Friet voor de Belgen - 29 sep 2022

Het Belgische bezoek kan de lunch 'à la Belge' waarderen en meer nog het feit dat ook de mensen in het Gasthuis mee kunnen eten en genieten. 

 

Meer informatie over het Gasthuis:
22-06-22  Een politiek statement en de menselijke maat
12-03-22  'Ingericht op basis van jarenlange ervaring'

Lees ook:
27-10-17  Belgische delegatie op bezoek bij INLIA
02-11-17  Belgische delegatie doet inspiratie op bij BBB+ in Groningen