07 november 2022

Opvangplekken voor dakloze asielzoekers nog steeds hard nodig

Opvangplekken voor dakloze asielzoekers nog steeds hard nodig
Omdat het capaciteitsprobleem nog steeds niet is opgelost, doen we nogmaals een dringend beroep op alle kerken om te onderzoeken of u crisisopvang zou kunnen realiseren.

Sinds we eind augustus een eerste oproep deden om in actie te komen, is op 47 locaties voor kortere of langere tijd onderdak geboden aan asielzoekers uit Ter Apel voor wie het COA geen bed kon bieden. Tot op vandaag hebben we samen inmiddels meer dan 18.000 overnachtingen verzorgd. Meer dan 1.900 vrijwilligers van meer dan 100 lokale kerken en geloofsgemeenschappen zijn daarbij betrokken.

Op veel plaatsen waar op dit moment opvang wordt verleend zijn ook nog steeds vrijwilligers nodig. Naast kerkgebouwen van geloofsgemeenschappen worden bijvoorbeeld ook leegstaande kerken in particulier bezit en bedrijfspanden en een hotel voor opvang gebruikt. We willen u dan ook vragen om creatief te helpen zoeken naar concrete mogelijkheden naast uw eigen kerkgebouw.

De opvang van asielzoekers is en blijft een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid, en wij blijven die dan ook met klem daar op aanspreken. Tegelijkertijd kunnen wij als christelijke gemeenschappen mensen in nood niet de rug toekeren. In de woorden van de Protestantse Diaconie van Gouda:

Laten we ons niet verschuilen achter het argument dat we als kerk niet het probleem van de overheid moeten oplossen. Waar staat het voorbehoud in de bijbel dat ik een naakte niet mag kleden omdat de overheid dat zou moeten doen? Een hongerige niet mag voeden omdat de overheid daarover gaat?

Wij zijn dankbaar dat we met elkaar er voor hebben kunnen zorgen dat mensen niet in de kou zijn blijven staan. Wilt u ook bijdragen aan het lenigen van de nood? Reageer dan per mail aan crisisopvang@inlia-projecten.nl.

Heel hartelijk dank voor uw aandacht en inzet!

 

Lees ook:
12-10-22  'Laat de kerken volstromen'
30-09-22  'Mogen we ze houden?'