03 maart 2022

Besluit- en vertrekmoratorium voor Oekraïne ingesteld

Besluit- en vertrekmoratorium voor Oekraïne ingesteld
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft een besluit- en vertrekmoratorium ingesteld voor asielzoekers uit Oekraïne. In verband met de Russische inval op 24 februari is bovendien de aanwijzing van Oekraïne als veilig land van herkomst opgeschort.


Door de inval van Russische troepen op 24 februari 2022 is de veiligheidssituatie in Oekraïne ernstig verslechterd, schreef de staatssecretaris aan de Tweede Kamer op 28 februari 2022. En hoewel Oekraïense burgers in principe visumvrij voor langere tijd in Nederland mogen verblijven, zouden ze wel asiel kunnen aanvragen.

Met het instellen van dit moratorium worden de beslistermijnen in lopende en nog te ontvangen asielaanvragen met een jaar verlengd. Van eventueel afgewezen en uitgeprocedeerde Oekraïense asielzoekers wordt niet verlangd dat ze naar hun land terugkeren; zij houden recht op opvang en overige voorzieningen.

Het advies aan Oekraïners die al enige tijd zonder status in Nederland verblijven is, om zich nu onder het moratorium te melden bij de IND en een herhaalde asielaanvraag in te dienen. Daarvoor kunnen zij dit formulier invullen, ondertekenen en meenemen naar het Aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze hebben dan in ieder geval tot aan de afloop van het moratorium opvang, ziektekostenverzekering etc. en daarna gaat pas de termijn lopen waarbinnen de IND over de asielaanvraag moet beslissen.

Standpunt UNHCR
De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN heeft op 2 maart 2022 een ‘Position on Returns to Ukraine’ gepubliceerd. De UNHCR stelt zich op het standpunt dat Oekraïne van de lijst van veilige landen van herkomst moet worden verwijderd. Aan asielzoekers uit Oekraïne zou op dit moment ook geen binnenlands vluchtalternatief tegengeworpen moeten worden. De UNHCR roept alle landen op om geen afgewezen asielzoekers uit te zetten naar Oekraïne zolang de veiligheidssituatie in dat land niet significant is verbeterd.

Volgens door de UNHCR verzamelde gegevens zijn in één week tijd al één miljoen mensen uit Oekraïne naar buurlanden gevlucht. Regeringen worden opgeroepen om zonder onderscheid toegang te verlenen aan alle mensen die vluchten, zowel Oekraïners als mensen uit andere landen die in Oekraïne verbleven.

 

Meer informatie:
De brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer d.d. 28 februari 2022
De ‘Position on Returns to Ukraine' van UNHCR dd 2 mrt (Engelstalig, download pdf-bestand, 4 pags)
De webpagina van de IND met informatie over het indienen van een herhaalde asielaanvraag ('hasa')

Lees ook:
Verklaring van de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen Filippo Grandi d.d. 3 maart 2022 (bericht op de Nederlandstalige website van UNHCR)