21 juni 2021

Wereldvluchtelingendag 2021: 82,4 miljoen mensen op de vlucht

Wereldvluchtelingendag 2021: 82,4 miljoen mensen op de vlucht
Het aantal mensen op de vlucht voor oorlog, geweld, vervolging en mensenrechtenschendingen is in 2020 gestegen tot bijna 82,4 miljoen. Dat heeft de UNHCR bekendgemaakt ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag. Ook andere vluchtelingenorganisaties en kerken vroegen om aandacht en voerden actie.


Het aantal mensen op de vlucht blijft maar toenemen, zo blijkt uit het Global Trends Rapport 2020 van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR). Eind 2020 telde de UNHCR ruim 20 miljoen vluchtelingen en 48 miljoen ontheemden (mensen op de vlucht binnen de grenzen van hun eigen land). Ter vergelijking: dat zijn twee keer zoveel als in 2011, toen het totaal iets minder dan 40 miljoen bedroeg, en 4% meer ten opzichte van 2019 (79,5 miljoen).

Ruim tweederde van alle mensen die hun land ontvluchtten is afkomstig uit slechts vijf landen: Syrië, Venezuela, Afghanistan, Zuid-Soedan en Myanmar.

Meisjes en jongens onder de 18 jaar vormen nu 42% van alle mensen op de vlucht. Tussen 2018 en 2020 zijn naar schatting bijna één miljoen kinderen als vluchteling geboren; deze allerkwetsbaarsten zullen mogelijk nog jarenlang vluchteling blijven.

Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen Filippo Grandi riep wereldleiders op zich harder in te spannen om vrede, stabiliteit en samenwerking te bevorderen: “Er is veel meer politieke wil nodig om conflicten en vervolging aan te pakken”.

Mede als gevolg van de corona-pandemie daalde het aantal hervestigde vluchtelingen naar slechts 34.400 – het laagste niveau in 20 jaar.

 

MiGreat 44000 duizend namen logo

Vierenveertigduizend namen
Veel kerken in Europa gaven gehoor aan de gezamenlijke oproep van de Conference of European Churches (CEC) en de Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) om rond Wereldvluchtelingendag de duizenden vluchtelingen te gedenken die omkwamen tijdens hun vlucht onderweg naar een veilig bestaan in Europa.

Op initiatief van de Stichting MiGreat werden zondagmiddag 20 juni op het strand van Scheveningen ruim 7.000 houten gedenktekens geplaatst, die de afgelopen weken in tientallen dorpen en steden verspreid over heel Nederland door vrijwilligers waren gemaakt. Dit was tevens de afsluiting van het project '44.000 Namen'; ruim vierenveertigduizend mensen stierven aan de Europese grenzen tussen 1993 en 2020 als slachtoffers van het Europese asiel- en migratiebeleid. Zij werden herdacht met het voorlezen van hun namen en het maken van gedenktekens voor het pop-up monument.

Europese Raad logo

Coalition of the Willing
Tientallen vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties hebben de Europese regeringsleiders die eind juni in Brussel voor een EU-top bijeenkomen opgeroepen om 5.000 vluchtelingen uit de Griekse kampen te verdelen over de andere Europese landen. Vluchtelingen kunnen niet langer wachten tot alle EU-lidstaten het met elkaar eens worden. Met een zogenaamde ‘Coalition of the Willing’ moet het overbelaste Griekse asielsysteem nu worden ontlast. Meer dan 500 gemeenten in Europese landen staan klaar om vluchtelingen te verwelkomen: ‘relocation can not wait!”.

 

Meer informatie:
Het Global Trends Rapport 2020 van UNHCR (link naar een pdf-bestand op de Nederlandse website van het UNHCR)
De oproep van CEC en CCME (link naar een pdf-bestand op de Engelstalige website ceceurope.org)
De website van stichting MiGreat: migreat.org
De oproep van 39 vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties aan de deelnemers aan de topconferentie van de Europese Raad op 24-25 juni 2021 in Brussel (Engelstalig pdf-bestand, 2 pag's)

Lees ook:
17-06-21  Een herdenkingsmonument voor omgekomen vluchtelingen
14-06-21  Raad van Kerken: ‘Omgang met vluchtelingen is een zaak van beschaving’
07-04-21  Kamp Morra: een weiland vol poppen
06-03-20  Oproep van NGO’s aan gemeenten: vang kinderen uit Griekenland op