06 maart 2020

Oproep van NGO's aan gemeenten: vang kinderen uit Griekenland op

Oproep van NGO's aan gemeenten: vang kinderen uit Griekenland op
Defence for Children, Stichting Vluchteling en VluchtelingenWerk Nederland hebben gezamenlijk alle Nederlandse gemeenten opgeroepen om alleenstaande minderjarige vluchtelingen over te nemen van de Griekse eilanden, waar ze nu in overvolle kampen onder barre omstandigheden verblijven.


Nederland moet ook “verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de zich almaar verdiepende humanitaire crisis op de Griekse eilanden en aan de Griekse grenzen met Turkije”, schrijven de drie vluchtelingenorganisaties. Ze willen daarom dat Nederland 500 kwetsbare vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland biedt. Het aanspreken van gemeenten lijkt de NGO’s “de enige manier om het kabinet in beweging te krijgen”.

Reacties van EU-landen
In oktober 2019 stuurde de Griekse minister van Burgerbescherming Michalis Chrisochoidis een oproep aan alle andere EU-regeringen om 2.500 alleenstaande kinderen vanuit Griekenland te herplaatsen. Inmiddels hebben Frankrijk, Finland, Portugal, Duitsland en Luxemburg positief gereageerd. Voor de Europese Commissie is de bescherming van de duizenden alleenstaande minderjarige vluchtelingen die jaarlijks naar Europa komen een prioriteit, aldus voorzitter Ursula von der Leyen. EU-commissaris Ylva Johannson gaat deze week naar Griekenland voor overleg over een EU-actieplan.

Reacties van gemeenten - 'Coalition of the Willing'
In Nederland heeft Leiden als eerste gemeente toegezegd kinderen te willen opnemen; gedacht wordt aan 25 jongeren, zo bericht de NOS, die burgemeester Lenferink citeert:  ”Het gaat om kinderen, waarvan de ouders zijn overleden of vermist en deze kinderen zitten op Lesbos in hele slechte omstandigheden. Leiden is van oudsher een stad van vluchtelingen; ik heb er alle vertrouwen in dat wij deze kinderen op een goede manier kunnen opvangen.”
Ook de gemeenten Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Groningen, Nijmegen, Tilburg, Utrecht en Zwolle steunen inmiddels de oproep.

Kamermoties
Een motie over het verzoek van Griekenland, ingediend 4 maart 2020 door Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) werd afgelopen woensdag verworpen. Hierin werd de Nederlandse regering gevraagd om tijdens een ingelaste vergadering van EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken in Brussel (de zgn. JBZ-Raad) “een oproep te doen om dit verzoek [van de Griekse regering] in te willigen”. Hoewel deze motie dus niets zegt over wat Nederland zelf zou moeten doen (!), was een Kamermeerderheid bestaande uit VVD, PVV, CDA, D66, ChristenUnie, 50PLUS, SGP, FvD en Van Haga tegen.
Opmerkelijk is wel dat een vergelijkbare motie, ingediend door Joël Voordewind (CU) op 22 januari 2020 naar aanleiding van dezélfde oproep van Griekenland, en waarin de regering werd verzocht “de schrijnende situatie van deze kinderen te bespreken met andere lidstaten en de Griekse overheid, en te bezien wat er aan deze situatie gedaan kan worden”, in januari wél werd aangenomen (met 76 stemmen voor, waaronder ook D66, CU, 50PLUS en SGP). Dit terwijl de situatie in de kampen op de Griekse eilanden in een paar maanden alleen maar slechter is geworden. Er is kennelijk wel steun voor een vrijblijvende tekst, maar als het op concrete daden aankomt geeft de meerderheid niet thuis.
 

Aanvullingen (10 maart) :
In reactie op de oproep van de drie NGO’s en de uitspraken van enkele gemeenten heeft premier Rutte na het vrijdagse kabinetsberaad laten weten dat de regering niet van plan is minderjarige vluchtelingen uit Griekse kampen naar Nederland te halen. Hij vindt dat Nederland “zijn steentje bijdraagt aan initiatieven om de situatie in de kampen op de Griekse eilanden te verbeteren” en verwijst verder naar de Europese Commissie. 

Kroatië, dat momenteel voorzitter is van de EU, heeft zich nu ook bereid verklaard minderjarige vluchtelingen uit de Griekse kampen op te nemen. Volgens cijfers van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR) zijn er momenteel 5.500 alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Griekenland.

De gemeenteraad van Leeuwarden heeft zich inmiddels ook in meerderheid uitgesproken voor het opvangen van een deel van de kinderen die nu zonder ouders in Griekse kampen verblijven. Burgemeester Buma ontraadde het voorstel, omdat hij vindt dat de gemeente Leeuwarden al genoeg doet met de tijdelijke noodopvang van het COA in de Friezenhal van het WTC Expo.

De voogdij-instelling Nidos, die in Nederland verantwoordelijk is voor zo'n 3.500 alleenstaande minderjarige asielzoekers, voorziet geen problemen als Nederland 500 jongeren van Griekenland zou overnemen. Een woordvoerder verklaarde: "Als ze hier komen zijn we klaar om hen op te vangen en te begeleiden."
 

Meer informatie:
De oproep van de drie NGO’s op de website van Defence for Children
De brief aan de gemeenten van de drie NGO's d.d. 6 maart 2020 (pdf-bestand)
Het bericht 'Leiden bereid om vluchtelingenkinderen uit Griekenland op te nemen' van de NOS d.d. 5 maart 2020
De aangenomen motie van Joël Voordewind d.d. 22 januari 2020 over de schrijnende situatie van de kinderen in Griekenland (JBZ-Raad 32317 nr 588)
De verworpen motie van Jasper van Dijk d.d. 4 maart 2020 over het verzoek van de Griekse regering aan de EU-lidstaten (JBZ-Raad 32317 nr 598)

Op de website van De Goede Zaak is een petitie gestart, waarmee gemeentebesturen kunnen worden opgeroepen zich aan te sluiten bij de 'Coalition of the Willing', de gemeenten die zich bereid verklaren ook een aantal van de 500 kinderen uit de kampen in Griekenland op te nemen.


Lees ook:
13-01-20  Kinderen verdwijnen uit asielzoekerscentra : schokkende cijfers