16 november 2020

Nieuw EASO-rapport over Irak

Nieuw EASO-rapport over Irak
In oktober 2020 heeft het European Asylum Support Office (EASO) *) een nieuw rapport gepubliceerd over de veiligheidssituatie in Irak. Het uitgebreide rapport kan door EU-lidstaten worden gebruikt bij de beoordeling van asielaanvragen van Irakezen.


Uit het rapport blijkt dat de slagkracht van IS in Irak in de loop van 2020 weer aan het toenemen is. Dat heeft onder andere te maken met de protesten van de burgerbevolking tegen het regeringsbeleid, met name tegen de corruptie, het economisch beleid en het 'oude' sektarische denken. Irakese strijdkrachten werden ingezet om deze protesten, waarbij tot nu toe enkele honderden dodelijke burgerslachtoffers vielen, te beteugelen. Daarnaast heeft zich in Irak een strijd ontwikkeld tussen Iraanse militia's en troepen van de VS, waardoor deze troepen zich minder richten op IS. Het is daarbij de bedoeling dat de Amerikaanse troepen op termijn niet meer ingezet zullen worden om te vechten in Irak, maar dat zij de Irakese strijdkrachten zullen adviseren. Ten slotte is ook corona van invloed geweest op de inzet van Irakese strijdkrachten tegen IS.

In Irak zijn naast IS, Iraanse militia's, Amerikaanse troepen en Irakese strijdkrachten, ook diverse militia's actief (Popular Mobilization Units genoemd) die gelieerd zijn aan de overheid, maar waarop de controle slechts beperkt is. Veel van deze militia's zijn langs etnische lijnen georganiseerd: een groot deel is ofwel Soennitisch, ofwel Sjiitisch. Zij handhaven vaak de lokale openbare orde, maar zijn aan de andere kant zelf ook betrokken bij corruptie en criminele activiteiten.

In het noorden van Irak vinden aanvallen plaats van Turkse strijdkrachten tegen Koerdische strijdkrachten.

Overal in Irak vinden dus tussen diverse actoren conflicten plaats, die de Irakese overheid slechts beperkt in staat is te beheersen. In het tweede deel van het rapport wordt per provincie uitgebreid aangegeven welke incidenten en conflicten er plaatsvinden, welke actoren daarbij betrokken zijn, wat de achtergrond daarvan is en welke gevolgen dit heeft voor de lokale bevolking.

 

Meer informatie:
Het Country of Origin Information Report Iraq - Security Situation gepubliceerd oktober 2020 (link naar Engelstalig pdf-bestand van 324 pag's op de website van het EASO)

*) voor meer informatie over het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken oftewel EASO, zie de uitgebreide voetnoot onder dit bericht van 2 november jl. 


Lees ook:
18-12-15  Nieuw beleid Irak: vijf provincies te gevaarlijk voor terugkeer