18 december 2015

Nieuw beleid Irak: vijf provincies te gevaarlijk voor terugkeer

Nieuw beleid Irak: vijf provincies te gevaarlijk voor terugkeer
Twee maanden na het aflopen van het besluit- en vertrekmoratorium en het verschijnen van een nieuw ambtsbericht voor Irak, heeft de staatssecretaris eindelijk zijn nieuwe beleid voor Irak aangekondigd.

De staatssecretaris heeft zijn beleidsconclusies op 9 december 2015 aan de Tweede Kamer gestuurd. In vijf provincies (Anbar, Ninewa, Salaheddin, Ta’mim en Diyala) en in (delen van) de ring rondom Baghdad is volgens dit nieuwe beleid sprake van een ‘uitzonderlijke geweldssituatie’ (zoals beschreven in artikel 15c van de EU-Kwalificatierichtlijn nr 2011/95) vanwege de strijd tegen ISIS.
 
Voor Irakese vluchtelingen uit deze gebieden zal de IND in individuele gevallen beoordelen of er sprake is van een binnenlands vlucht- of vestigingsalternatief in Baghdad of één van de provincies die wel veilig worden geacht. Dit alternatief wordt in beginsel niet tegengeworpen aan vluchtelingen die behoren tot een kwetsbare minderheidsgroep (christenen, mandeeërs, yezidi's, joden, shabak, kaka'i, alleenstaande vrouwen en Turkmenen) of minderjarigen zonder familie in het vlucht- of vestigingsalternatief.
 
Aangenomen wordt dat een Iraakse vluchteling zich niet in de Koerdische Autonome Regio kan vestigen, tenzij er ten aanzien van deze persoon concrete aanknopingspunten bestaan dat dit wel mogelijk is.
 
 
Meer informatie:
De brief van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid & Justitie aan de Tweede Kamer d.d. 9 december 2015 (Kamerstuk 19637 nr 2105)
 
Lees ook: 
16-10-15  Nieuw ambtsbericht Irak: situatie onverminderd slecht
28-04-15  Besluit- en vertrekmoratorium Irak verlengd