24 oktober 2019

Raad van State: eerst rechtsbijstand in Griekenland onderzoeken

Raad van State: eerst rechtsbijstand in Griekenland onderzoeken
Voordat asielzoekers met een Dublinclaim voor Griekenland naar dat land kunnen worden teruggestuurd moet de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid eerst onderzoek doen naar de toegang van asielzoekers tot rechtsbijstand in Griekenland. Dit heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in twee uitspraken op 23 oktober 2019.


Omdat er aanwijzingen zijn dat asielzoekers beperkt toegang hebben tot gratis rechtsbijstand in Griekenland gedurende de asielprocedure, dient de staatssecretaris eerst aan te tonen dat de asielzoekers die Nederland wil overdragen naar Griekenland, wel toegang tot gratis rechtsbijstand krijgen. Desnoods moet de staatssecretaris aan de Griekse autoriteiten om individuele garanties vragen.

In 2011 vormde de slechte kwaliteit van de opvang in Griekenland al reden om asielzoekers niet langer aan Griekenland over te dragen; dat werd toen verboden door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, omdat artikel 3 van het Europees mensenrechtenverdrag werd geschonden vanwege “ernstige tekortkomingen in onder meer de opvangvoorzieningen van asielzoekers”. 

Omdat de opvangsituatie in Griekenland inmiddels aanzienlijk verbeterd zou zijn heeft de Europese Commissie in 2016 aanbevolen dat lidstaten weer zouden beginnen met het overdragen van asielzoekers aan Griekenland. Nu wordt er echter door de Raad van State opnieuw op de rem getrapt, omdat de rechtsbijstand voor asielzoekers (nog) niet goed geregeld is.  


Meer informatie:
Het persbericht d.d. 23 oktober 2019 op de site van de Raad van State, met links naar de tekst van de uitspraken

Lees ook: 
21-01-11  EHRM: terugsturen naar Griekenland is schending EVRM
26-03-10  Overdracht Dublin-claimanten aan Griekenland hapert
09-03-10  Dublin-claimanten terug naar Griekenland?