21 januari 2011

EHRM: terugsturen naar Griekenland is schending EVRM

EHRM: terugsturen naar Griekenland is schending EVRM
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft vrijdag 21 januari uitgesproken dat het terugsturen van asielzoekers naar Griekenland een schending is van art. 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, vanwege de erbarmelijk slechte verblijfscondities van asielzoekers in Griekenland. Nederland zal nu de asielverzoeken van zo'n 2000 mensen zelf in behandeling moeten nemen. Een aantal van deze asielzoekers verblijft al sinds medio 2008 in Nederland in afwachting van de behandeling van hun asielverzoek.

Deze uitspraak is gedaan in een zaak die was aangespannen tegen België en Griekenland door een asielzoeker uit Afghanistan, die na aankomst in Griekenland was doorgereisd naar België om daar asiel aan te vragen en vervolgens in 2009 werd teruggestuurd van België naar Griekenland. In het kader van de Europese afspraken ('Dublin') is het land van eerste ontvangst verantwoordelijk voor de afhandeling van asielverzoeken. Daarbij geldt het interstatelijk vertrouwensbeginsel, dat inhoudt dat alle landen gelijkelijk in staat worden geacht asielverzoeken correct af te handelen en adequate opvang te verstrekken.

De uitspraak van het Hof zal consequenties hebben voor dit Europese asielbeleid. In de praktijk krijgen nu de overwegend armere Zuid-Europese landen het overgrote deel van de last van asielzoekers op hun schouders, omdat zij grenzen aan de landen waar asielzoekers vandaan komen. De rijkere Noord-Europese landen zullen nu moeten instemmen met nieuwe afspraken over een eerlijker verdeling van verantwoordelijkheden ('responsibility sharing') over geheel Europa.

Juist gisteren (20 januari) werd bekend dat het Duitse Innenministerium heeft besloten om voor de duur van één jaar geen asielzoekers met een Dublinclaim uit Duitsland terug te sturen naar Griekenland en de betreffende asielverzoeken zelf in behandeling te nemen. Duitsland sluit zich daarmee aan bij Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen en IJsland.


Meer informatie is te vinden in het bericht op de website www.europa-nu.nl

Zie ook:
15-06-10  Nederland staakt overdracht van Somaliërs aan Griekenland
26-03-10  Overdracht Dublin-claimanten aan Griekenland hapert