26 maart 2010

Overdracht Dublin-claimanten aan Griekenland hapert

Overdracht Dublin-claimanten aan Griekenland hapert
Op 22 maart 2010 kwam Amnesty International met een nieuw rapport. Daaruit komt opnieuw naar voren dat asielzoekers een reëel risico lopen om slachtoffer te worden van mensenrechtenschendingen bij overdracht aan Griekenland. AI constateert ´ernstige tekortkomingen in het Griekse asielsysteem en slechte detentieomstandigheden voor asielzoekers´.

 

Tijdens een overleg met de Vaste Commissie voor Justitie in de Tweede Kamer woensdag 23 maart jl. erkende minister Hirsch Ballin dat de voorgenomen overdracht van 1.100 asielzoekers hapert vanwege uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In 150 individuele gevallen is hierdoor de overdracht verhinderd.

De Irakese familie die in verband met een Dublinclaim teruggestuurd zou worden naar Griekenland (zie ons bericht van 9 maart ) verblijft nog steeds in Nederland. Nadat de uitzetcentra op Schiphol en Zestienhoven eerst naar elkaar hadden verwezen bleek na enkele dagen dat de familie zich toch in Uitzetcentrum Zestienhoven bevond. Inmiddels zijn ze overgeplaatst naar de Vrijheidsbeperkende Locatie (VB) te Ter Apel, in afwachting van verdere ontwikkelingen. Zo loopt er nog een procedure bij het Europees Hof.

Zoals eerder gemeld, schetst de informatie van het Ecumenical Refugee Programme van de Griekse Orthodoxe Kerk een heel ander beeld dan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken van de mogelijkheden t.a.v. adequate asielprocedures en huisvesting voor door Nederland teruggestuurde Dublin-claimanten.


Meer informatie:
Het Amnesty-rapport: The Dublin II Trap – Transfers of Asylum-Seekers to Greece (Engelstalig)