03 juli 2019

Groningen: bedankt!

Groningen: bedankt!
Raadsleden van de gemeente Groningen werden op woensdag 3 juli getrakteerd door de gasten van de ‘bed,bad, brood’-opvang in Stad. De gasten bedankten raad en college daarmee voor de steun in de afgelopen jaren. Want dankzij de gemeente stonden ze niet op straat.

 


Zeker 8 soorten verschillende lekkernijen hadden ze bereid, de gasten van de opvang die INLIA in opdracht van de gemeente Groningen uitvoert. Van de meest exotische mini-pannenkoekjes tot een ‘gewone’ slagroomtaart.

 

gebak voor gemeenteraad Gron 3juli2019De afgelopen jaren financierde de gemeente de opvang en begeleiding van de dakloze vreemdelingen in de BBB+.  Ook nadat het Rijk er financieel de stekker uit trok, bleef Groningen erbij dat de straat nooit onderdeel is van de oplossing, maar altijd van het probleem, memoreerde INLIA-directeur John van Tilborg in zijn dankwoord.

“Ook toen bleven uw raad en college er in geloven dat het anders moest en kon. Samen hebben we dat ook bewezen. Gedragen door uw raad, het college van B & W en de Groningse gemeenschap hebben wij ons ervoor ingezet om mensen te begeleiden; terug naar hun land van herkomst, een toekomst in een derde land of met een verblijfsvergunning legaal in Nederland. Voor honderden mensen is dat gelukt.”

Het Gronings model is een voorbeeld geworden, vertelde Van Tilborg: “Gemeenten uit binnen- en buitenland, internationale media, rijksoverheden, maatschappelijke organisaties, onderzoekers en anderen kwamen hier kijken.” In enkele Belgische steden wordt nu gestart met het opzetten van een BBB+ à la Groningen, meldde hij.

Groningen zit nu in de overgang van BBB+ naar LVV: het is één van de 5 gemeenten waar een pilot loopt met deze Landelijke Vreemdelingen Voorziening. Daarin werken gemeente, INLIA en onder meer IND, DT&V en de vreemdelingenpolitie samen. Volgens Van Tilborg biedt de samenwerking kansen om nog meer en sneller oplossingen te vinden voor mensen die anders in de illegaliteit verdwijnen. INLIA zal er hard aan blijven werken om dat te voorkomen, beloofde hij.

Behalve de gemeente bedankte Van Tilborg ook alle partners met wie in de BBB+ is samengewerkt; mensen en instellingen uit de gezondheidszorg en andere maatschappelijke organisaties, politie, bedrijven en de Groningse bevolking, waaruit veel vrijwilligers actief zijn in de opvang. Een rapportage over 4 jaar BBB+ zal binnenkort naar de raad worden gestuurd.

Van Tilborg besloot met de woorden “Groningen staat ergens voor!” De raadscommissie beantwoordde de speech met instemmend geroffel op de tafels. Diverse fracties, zoals GroenLinks, D66, 100% Groningen en de PvdA spraken op hun beurt waardering uit voor de inzet van INLIA. 

 

Meer informatie:
Bericht op de website van de gemeente Groningen d.d. 4 juli 2019
De rapportage over 4 jaar BBB+ die kort na bovengenoemde vergadering aan de raad is aangeboden

Lees ook:
06-09-18  INLIA biedt nu ook in Emmen BBB+
08-02-18  Staatssecretaris Harbers op werkbezoek bij INLIA
02-11-17  Belgische delegatie doet inspiratie op bij BBB+ in Groningen
12-10-17  INLIA ziet kansen in 'bed,bad,brood'-passage in regeerakkoord