08 februari 2018

Staatssecretaris Harbers op werkbezoek bij INLIA

Staatssecretaris Harbers op werkbezoek bij INLIA
'Hoog bezoek' in Groningen: staatssecretaris Mark Harbers bracht woensdagmiddag 7 februari een werkbezoek aan de BBB+ in Groningen. Hij liet zich daar informeren over de werkwijze die INLIA hanteert in de opvang. De nieuwe staatssecretaris van Justitie & Veiligheid maakt een ronde langs verschillende plaatsen in Nederland waar dakloze asielzoekers worden opgevangen. Vijf vragen aan INLIA-directeur John van Tilborg over het bezoek. 

U had deze staatssecretaris voor het eerst op bezoek; wat voor indruk maakte hij op u?

“Het is zelfs de eerste keer dat er überhaupt een staatssecretaris kwam kijken bij onze ‘bed, bad, brood’! Dus dat is op zich al een hele vooruitgang. Harbers zat goed in het dossier, stelde heel gerichte vragen, luisterde aandachtig. Het was een heel open ontmoeting. Plezierig. Hij lijkt oprecht geïnteresseerd in onze methodiek. We boeken er natuurlijk resultaten mee, ik denk dat hem dat wel aanspreekt.”
 
  
 
Waarom kwam hij nu op bezoek?
“In het regeerakkoord is afgesproken dat er landelijk 8 locaties komen voor ‘bed, bad, brood’-opvang van asielzoekers die op straat staan. Met zijn werkbezoeken wil Harbers zich oriënteren op hoe die opvang vorm moet krijgen. Op de ene plek is het nachtopvang, op de andere 24-uurs opvang, het wordt heel divers aangepakt. Harbers kijkt of er mogelijk diverse pilots kunnen starten – met ieder zo hun eigen werkwijze – om later te kijken hoe de 8 locaties opgezet kunnen worden.”
 
Wordt Groningen eigenlijk een van deze 8 locaties?
“Daar worden nu nog geen mededelingen over gedaan. De Groningse wethouder Ton Schroor heeft wel in de pers laten weten dat hij daar vanuit gaat. Het ligt ook voor de hand omdat Ter Apel in deze provincie ligt en dat is de plek waarvandaan de meeste asielzoekers op straat belanden. (Ofwel omdat het rijk hen niet langer opvangt tijdens hun vervolgprocedure ofwel omdat ze zijn afgewezen maar het rijk er niet in slaagt hen uit te zetten naar het land van herkomst.) Groningen is dus een logische plek, zegt Schroor. Hij vindt het ondenkbaar dat Groningen gepasseerd zou worden.”
 
 
 
INLIA is voor een BBB+: bed, bad, brood én begeleiding, zodat mensen kunnen werken aan een nieuw toekomstperspectief. Gaf de staatssecretaris enig blijk van hoe hij hier tegenover staat?
“De staatssecretaris vindt het in ieder geval belangrijk dat asielzoekers door hebben dat opvang in de bbb niet blijvend is. En dat is in Groningen zo. Dat constateerde hij woensdagmiddag zelf. In de pers noemde hij het verder een ‘sobere locatie’ waar ook met betrokkenen wordt gewerkt aan terugkeer. En zo is het: wij werken met mensen aan toekomstperspectief. En toekomstperspectief betekent legaal verblijf. In Nederland, het land van herkomst of een derde land. Dat werkt.”
 


Goede doorstroom
Sinds de start van de BBB+ opvang (maart 2015) zijn er 1588 aanvragen binnengekomen. Daarvan zijn na toetsing aan de criteria 392 afgewezen en 561 doorverwezen naar een andere centrumgemeente. Van de 635 mensen die we hebben opgevangen zijn inmiddels 337 alweer uitgestroomd (dat is 53%).
183 mensen zijn weer gelegaliseerd in het land van herkomst, een derde land of heeft een verblijfsvergunning in Nederland gekregen omdat men daar toch recht op had of recht op kreeg.
Ruim 100 mensen zijn met onbekende bestemming of zelfstandig vertrokken. Helaas hebben we ook drie mensen vanuit de BBB-opvang moeten begraven.

 

 
Hoe gaat het nu verder?
“Dat is afwachten. Voorheen hield ‘Den Haag’ er aan vast dat mensen binnen 2 maanden moeten vertrekken uit Nederland en anders geen opvang mochten hebben. En dus op straat moesten staan. Terwijl dat natuurlijk niets oplost. En terwijl het in de praktijk vrijwel onmogelijk is om op zo’n termijn  je papierwerk geregeld te hebben om te kunnen vertrekken. Je ziet aan onze cijfers dat het op een andere manier wel lukt om via ons uit de illegaliteit te komen en mensen weer terug te laten keren, of in Nederland gelegaliseerd te worden omdat ze daar recht op blijken te hebben. En dan heb ik het nog niet eens over alle mensen met medische of psychische aandoeningen die gewoonweg niet in staat zijn dat te regelen. Harbers heeft aandachtig naar dit verhaal geluisterd, maar we moeten afwachten wat hij er mee kan. Hij heeft te maken met een regeerakkoord en met een coalitie die nogal verschillend tegen deze dingen aankijkt.”
 
Lees ook: 
12-10-17  INLIA ziet kansen in Bed,Bad,Brood-passage regeerakkoord
02-11-17  Belgische delegatie doet inspiratie op bij BBB+ in Groningen