25 januari 2017

In 2016 kreeg Nederland geen 31.600 maar 18.200 asielaanvragen

In 2016 kreeg Nederland geen 31.600 maar 18.200 asielaanvragen
Verwarrende cijfers maken goede vergelijking moeilijk. Volgens staatssecretaris Dijkhoff bedroeg in 2016 de 'totale asielinstroom' 31.600 personen. Het gebruik van de term 'asielinstroom' is echter verwarrend, omdat in het internationaal taalgebruik daarmee slechts de eerste asielaanvragen worden aangeduid.

Uit nadere bestudering van de maandelijkse rapportages ‘Asylum Trends’ van de IND blijkt dat in 2016 18.200 personen asiel aanvroegen in Nederland. Daarnaast kwamen er 11.800 personen (voornamelijk Syriërs) naar Nederland in het kader van gezinshereniging met een asielzoeker die al eerder (vaak al in 2015) een asielstatus had gekregen. Tenslotte vroegen 1.650 asielzoekers die al in Nederland waren opnieuw asiel aan, bijv. omdat de situatie in hun land van herkomst verslechterde zoals in Burundi. In 2015 ging het nog om 43.100 personen die asiel aanvroegen en kwamen er 13.850 personen in het kader van gezinshereniging met een asielstatushouder naar Nederland. In dat jaar vroegen 1.950 asielzoekers die al in Nederland waren opnieuw asiel aan. 

De staatssecretaris telt echter de aantallen eerste asielaanvragen, de aanvragen voor gezinshereniging met een asielstatushouder en de opvolgende asielaanvragen, in een jaar bij elkaar op en presenteert de totaalsom sinds ongeveer anderhalf jaar publiekelijk onder de noemer ‘totale asielinstroom’. In 2016 was dat aantal 31.600 en in 2015 nog 58.900. Internationaal gezien gaat het echter bij de ‘asielinstroom’ alleen om de aantallen eerste asielaanvragen. Gezinshereniging en opvolgende asielaanvragen worden in de internationale vergelijking niet meegenomen. 

Het hanteren van de verschillende concepten ‘totale asielinstroom’ en ‘asielinstroom’ zorgt voor nogal wat verwarring. Daarbij is de ‘totale asielinstroom’ natuurlijk ook veel hoger dan de ‘asielinstroom’ in een bepaald jaar. Het hanteren van de aantallen uit de ‘totale asielinstroom’ leidde in 2015 tot nogal wat verhitte discussies. Met welke reden de staatssecretaris er desondanks voor kiest om publiekelijk de aantallen van de ‘totale asielinstroom’ te hanteren, is onduidelijk.


Meer informatie:
De aantallen asielaanvragen in 2016, als gepubliceerd door de IND in de Asylum Trends van december 2016
De aantallen asielaanvragen in 2015, als gepubliceerd door de IND in de Asylum Trends van december 2015
Een uitgebreide analyse van de presentatie van cijfers door de staatssecretaris, opgesteld door Flip van Dyke

Lees ook:
01-02-16  Overgrote deel asielzoekers in Nederland afkomstig uit gevaarlijke landen
20-02-15  Presentatie aantal asielaanvragen onnodig hoog
28-11-14  IND registreerde jarenlang gezinsherenigers als eerste aanvragers
23-07-14  De feiten over de 'ontwrichtende' instroom van asielzoekers