21 september 2012

Hoge Raad verwerpt cassatieberoep van de minister

Hoge Raad verwerpt cassatieberoep van de minister
De Hoge Raad heeft vandaag, 21 september 2012, uitspraak gedaan in de zaak van de Angolese moeder en haar kinderen. Het cassatieberoep van de staat (d.w.z. de minister voor Asiel) is ongegrond verklaard. De Hoge Raad bevestigt de eerdere conclusie van het Hof: het op straat zetten van kinderen is inhumaan en onrechtmatig.


De advocaat van de asielzoekster meldde als belangrijkste overwegingen van de Hoge Raad:
"Op de Staat rust de verplichting te waken voor de rechten en belangen van minderjarigen die zich op zijn grondgebied bevinden, ook waar het gaat om minderjarige vreemdelingen zonder geldige verblijfstitel, mede omdat zij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor gedragingen van hun familieleden”. (r.o. 3.7.2)

Het verzorgingsniveau hoeft echter niet uit te stijgen boven het niveau dat nodig is ter voorkoming van een humanitaire noodsituatie.
Voor de scheiding van ouder(s) en kinderen bestaat in een dergelijk geval onvoldoende rechtvaardiging. Het is niet in “the best interests” van de kinderen (waaraan het Hof “met juistheid een cruciale betekenis heeft toegekend”, aldus de Hoge Raad) en zou een inbreuk op het recht op familie- en gezinsleven betekenen.

INLIA heeft zich jarenlang, ook in LOGO-verband en met anderen voor deze kwestie ingezet, o.a. bij de Raad van Europa, en wij zijn dan ook buitengewoon verheugd met dit eindoordeel. Wel kunnen we vaststellen dat ook deze zaak weer een voorbeeld is van zinloos doorprocederen van de zijde van de minister. De asielzoekster in kwestie is inmiddels al lang uitgezet naar Angola. De principiële uitspraak van de Hoge Raad zal voor haar geen gevolgen meer kunnen hebben, maar des te meer voor alle nog lopende zaken waar het gaat om kinderen op straat.


Meer informatie:
De volledige tekst van het arrest van de Hoge Raad no 11/01153 d.d. 21 sept 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW5328 (30 pag’s, pdf-bestand)

Lees ook:
11-01-11 Reactie LOGO-gemeenten op uitspraak Haags hof
11-01-11 Gerechtshof: Staat moet kinderen samen met ouders opvangen
29-07-10 Hof Den Haag: Justitie mag geen kinderen op straat zetten
20-04-10  Rechtbank Den Haag negeert uitspraak ECSR: moeder met kinderen op straat
 

Dossier Recht op Opvang in het Expertisecentrum