12 oktober 2012

Aanmeldingen voor het Transithuis

Het project ‘Transithuis’ dat drie jaar geleden kleinschalig begon, heeft dankzij een subsidie van het ministerie van BZK aan Kerk in Actie de capaciteit kunnen uitbreiden. Het project is bedoeld voor afgewezen asielzoekers die zonder voorzieningen op straat leven of in vreemdelingenbewaring zijn genomen. Zij worden begeleid bij het wegnemen van belemmeringen die een duurzame hervestiging in het land van herkomst in de weg staan..

In het project wordt samengewerkt door de Justitiepastores, Kerk in Actie, ICCO, het Leger des Heils, de IOM en INLIA. Het project kon van start gaan dankzij een inzamelingsactie van Kerk in Actie tijdens de 40-dagentijd campagne in 2008. Met de opgedane ervaring heeft Kerk in Actie een succesvolle subsidie-aanvraag gedaan bij het ministerie van BZK. INLIA, die in het samenwerkingsverband de uitvoeringsorganisatie is, heeft daardoor de capaciteit van het project uiteindelijk medio 2012 kunnen vergroten.

Niet alleen Justitiepastores maar ook advocaten, begeleiders van VluchtelingenWerk, contactpersonen van kerken, medewerkers van maatschappelijke instellingen en anderen kunnen potentiële kandidaten voor deelname aan het Transithuis-project aanmelden. Middels onderstaande link krijgt u meer informatie over de doelgroep, de werkwijze en de aanmeldingsprocedure van het project.


Meer informatie:
Informatie voor aanmelders van potentiële deelnemers aan het Transithuis-project