04 november 2010

Europees Hof blokkeert alle uitzettingen naar Irak

Het spoeddebat in de Tweede Kamer over de voorgenomen groepsuitzetting van Irakezen eindigde dinsdagmiddag 2 november, na hoofdelijke stemming over een motie van het kamerlid Voordewind (CU), met een krappe meerderheid (VVD, CDA, PVV) van 73 tegen 70 vóór het voornemen van minister Leers om woensdagochtend een groep Irakezen uit te zetten. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voorkwam dat echter op het laatste moment door een uitspraak te doen, die door de minister ‘uiteraard’ wordt gerespecteerd.


Kennelijk waren het nieuwe ambtsbericht van Buitenlandse Zaken (vorige week vrijdag bekendgemaakt), het bloedbad in een christelijke kerk in Baghdad zondag jl. en de honderden doden en gewonden bij een tiental bomaanslagen begin deze week nog niet voldoende geweest om de minister te overtuigen dat iedere uitzetting naar Irak op dit moment volstrekt onverantwoord is, zoals het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) en Amnesty International al meerdere malen hebben betoogd.

Onduidelijk is nog steeds waarom een brief van het Europees Hof aan de vertegenwoordiger van de Nederlandse regering bij het Hof, mr Böcker, gedateerd 22 oktober 2010, zo lang buiten beeld is gebleven. In deze brief verklaart het Hof onomwonden dat in iedere zaak waarin een Irakees zijn uitzetting naar Baghdad aanvecht het Hof een interim measure (‘Rule 39’) zal nemen. *)  Met andere woorden: minister Leers wist al sinds 22 oktober dat er in ieder geval bij het Hof geen individuele toetsing maar een generiek beleid werd toegepast, bij wijze van ‘voorlopige voorziening’ tot aan een inhoudelijke uitspraak over veiligheid bij terugkeer naar Irak, die het Hof naar verwachting over enkele weken zal doen. Ter voorbereiding op die uitspraak werd de Nederlandse regering in dezelfde brief van 22 oktober ook gevraagd om binnen een week (voor 29 oktober) met ‘relevante objectieve informatie’ over veiligheid bij terugkeer te komen. Dat laatste was kennelijk reden voor de minister om de brief af te doen als ‘correspondentie’ en deze niet aan de Kamer te overleggen. Volgens advocaat Loes Vellinga, voorzitter van de Vereniging van Asieladvocaten (VAJN) heeft de regering bewust de brief voor zich gehouden ‘omdat met deze brief in de hand iedere uitzetting verboden zal worden’.

Nog curieuzer lijkt de rol van de kamerfractie van het CDA, die blijkens uitlatingen van de heer Koppejan al wel over deze informatie van het Hof beschikte. Daarom stemde hij, net als mevrouw Ferrier, tegen de motie Voordewind, die twee (!) stemmen te kort kwam om te worden aangenomen. En daarmee leken de Irakese asielzoekers dus te zijn overgeleverd aan de ‘willekeur’ van de asieladvocatuur: iedereen die werd bijgestaan door een adequaat reagerende advocaat die op tijd een interim measure bij het Hof had gevraagd werd van de vertreklijst voor de vlucht van woensdagochtend afgevoerd. En iedereen die de pech had een minder alerte advocaat te hebben zou, als het Hof niet had ingegrepen, woensdagochtend naar Baghdad zijn uitgezet.

Donderdagavond 4 november moet minister Leers zich opnieuw in een spoeddebat in de Kamer verantwoorden. Ter voorbereiding daarop heeft de minister bijgaande brief aan de Kamer gezonden.

*) it is appropriate to apply Rule 39 in respect of any Iraqi who challenges his or her return from the Netherlands to Baghdad.


Meer informatie:
De motie van Voordewind (CU) c.s. van 2 nov 2010
De brief van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan de Nederlandse regering d.d. 22 oktober 2010 (Engelstalig).
Het antwoord van de Nederlandse regering aan het Hof d.d. 29 oktober 2010 (Engelstalig)
Het persbericht d.d. 2 nov 2010 met een samenvatting van het ambtsbericht van Buitenlandse Zaken
Het volledige ambtsbericht van Buitenlandse Zaken over de veiligheidssituatie in Irak, gepubliceerd op 29 oktober 2010.

Zie ook eerdere berichten:
22-10-10 Uitzettingen naar Irak niet opgeschort
23-09-10 Justitie zet opnieuw groep Irakezen uit

Wilt u dat INLIA u over actuele ontwikkelingen kan blijven informeren, maak dan uw gift over door hier te klikken.