14 september 2010

Human Rights Watch opent kantoor in Nederland

Human Rights Watch heeft vandaag 14 september een kantoor in Amsterdam geopend. Nederland is daarmee het 15e land waar HRW een permanent kantoor heeft. Human Rights Watch is een internationale, non-gouvernementele organisatie, gevestigd in New York, die rapporteert over kwesties rond mensenrechtenschendingen, humanitair recht en vluchtelingen in ongeveer 90 landen ter wereld. . In een brief aan kabinetsinformateur Tjeenk Willink vraagt HRW aan de nieuwe regering mensenrechten in haar internationale betrekkingen zoveel mogelijk prioriteit te geven, door het goede voorbeeld te geven en gebreken in haar eigen asielstelsel en integratiebeleid aan te pakken..

'De Nederlandse stem en invloed zijn hard nodig in de probleemgebieden van deze wereld', aldus Kenneth Roth, directeur van Human Rights Watch. 'De Nederlandse overheid is een belangrijke internationale speler bij de verdediging van mondiale mensenrechten, maar benut haar potentieel nog steeds niet optimaal'.

HRW schrijft bezorgd te zijn over uitzettingen naar Somalië waar mensen groot gevaar lopen gefolterd te worden. Deze uitzettingen zijn strijdig met het internationaal recht en met richtlijnen van de UNHCR.

Ook het terugsturen van asielzoekers naar Griekenland wordt veroordeeld. Op grond van het Accoord van Dublin stuurt Nederland asielzoekers met Griekenland als land van eerste aankomst terug naar dat land, hoewel het UNHCR heeft vastgesteld dat 'het Griekse asielstelsel asielzoekers, met inbegrip van Dublin-asielzoekers, op dit moment niet afdoende beschermt tegen een terugkeer naar vervolging of ernstige mensenrechtenschendingen'.

Op de (Engelstalige) website van HRW vindt u de tekst van de persverklaring t.g.v. de opening van het kantoor in Amsterdam. Daarin is ook opgenomen een link naar de volledige tekst van de brief aan de kabinetsinformateur (gedateerd 10-09-10). Beide teksten zijn in het Nederlands.


Net als HRW ontvangt ook INLIA als onafhankelijke organisatie geen overheidsfinanciering. En daarom heeft ook INLIA bijdragen van particulieren hard nodig om het werk te kunnen voortzetten. Maak uw bijdrage over door hier te klikken.