22 september 2010

Ongedocumenteerde Chinese asielzoekers toch uitzetbaar?

In een uitspraak van 9 augustus 2010 heeft de Raad van State aangegeven dat er sinds kort wel weer zicht is op uitzetting van ongedocumenteerde Chinezen, aangezien de Chinese ambassade onlangs 17 LP's heeft afgegeven ten behoeve van een groep ongedocumenteerde Chinezen.

De Raad van State beoordeelt dit als een "belangrijke aanwijzing voor het intreden van een structurele verandering in de opstelling van de Chinese autoriteiten"..

Op 22 juni jl. kwam de Rechtbank Dordrecht nog tot de conclusie dat er ten aanzien van ongedocumenteerde Chinezen geen zicht op uitzetting was (zie hierover ons bericht van 16-08-10). Op dat moment had de Chinese ambassade nog geen LP's afgegeven voor een groep van 18 ongedocumenteerde Chinezen; er was alleen sprake van een toezegging, die de rechtbank als onvoldoende beoordeelde. 

Interessant is dat tijdens de zitting bij de Raad van State namens de minister van Justitie is verklaard dat van de achttien toegezegde laissez passers er zeventien aan de DT&V zijn verstrekt. Hiervan heeft er één betrekking op een aanvraag uit 2007, zeven op aanvragen uit 2008, vijf op aanvragen uit 2009 en vier uit 2010. Van deze groep was slechts in één geval sprake van een geheel ongedocumenteerde vreemdeling.

Consequentie van deze uitspraak van de RvS zal wel zijn dat Justitie ongedocumenteerde Chinezen vanaf nu weer probleemloos in bewaring kan stellen. Of er echt sprake is van een structurele verandering in de opstelling van de Chinese autoriteiten zal de tijd moeten leren. In het verleden is het namelijk wel vaker voorgekomen, dat de Chinese autoriteiten bij uitzondering bereid waren om een beperkte groep ongedocumenteerde Chinezen terug te nemen. Dit heeft echter nooit geleid tot een structurele verandering in de opstelling van de Chinese autoriteiten ten aanzien van ongedocumenteerde Chinese asielzoekers. 

Lees hier de volledige uitspraak van de Raad van State d.d. 9/8/2010


Wilt u dat INLIA de overheid kritisch kan blijven volgen, maak dan uw bijdrage over door hier te klikken.