08 april 2022

Raad van Kerken: Nederland moet meer doen voor vluchtelingen in Griekenland

Raad van Kerken: Nederland moet meer doen voor vluchtelingen in Griekenland
Nederland moet meer doen voor de vluchtelingen in Griekenland. Deze oproep doet de Raad van Kerken naar aanleiding van het solidariteitsbezoek aan Griekenland van een delegatie van de Raad. Op 5 april werd een rapport met bevindingen en aanbevelingen door de delegatie aangeboden aan de vaste commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer.


Een delegatie van de Raad bracht van 13 tot en met 18 maart 2022 een solidariteitsbezoek aan vluchtelingenkampen, hulpverleningsorganisaties en kerken in Griekenland. Aan het eind van een week vol bezoeken aan en gesprekken met vluchtelingen, hulpverleners, medewerkers van NGO’s, functionarissen en journalisten is de Raad ervan overtuigd dat Nederland voor vluchtelingen in Griekenland, die veelal jarenlang in kampen wachten in schrijnende omstandigheden, meer kan en moet doen.

De delegatie formuleerde daarvoor een vijftal aanbevelingen:

  1. Breng juridische bijstand voor mensen in het asielsysteem op peil; maak afspraken in Europees verband over het niet terugsturen naar onveilige landen
  2. Houd opvangcentra open en verbeter de integratie in de Griekse samenleving
  3. Werk aan een duurzaam perspectief voor afgewezen asielzoekers en stop de criminalisering van humanitaire hulpverlening
  4. Help nieuwkomers met onderwijs en job coaching
  5. Erken de rol van kerken bij de hulpverlening en stimuleer gesprekken en samenwerking tussen NGO’s en kerken onderling en met de overheid.

Algemeen secretaris van de Raad Christien Crouwel gaf een mondelinge toelichting op het rapport aan de aanwezige Kamerleden van CU, D66, PvdA, SGP, SP en Volt, en benadrukte het belang van aandacht bij Nederlandse politici voor de hachelijke situatie van vluchtelingen in Griekenland.


Meer informatie:
Het volledige rapport is te downloaden via de link onderaan dit bericht op de site van de Raad van Kerken
Gedurende het bezoek aan Griekenland publiceerde de Raad dit blog met dagelijkse updates.

Lees ook:
01-04-22  Solidariteitsbezoek Raad van Kerken aan Griekenland
15-10-21  Raad van State: statushouders niet zomaar terugsturen naar Griekenland
07-04-21  Kamp Morra: een weiland vol poppen
20-08-20  Vluchtelingkinderen in Griekenland blijven de gemoederen bezighouden