15 maart 2010

Gemeenten schrijven aan Hirsch Ballin n.a.v. uitspraak RvE

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa ('Nederland schendt het Europees Sociaal Handvest door kinderen op straat te zetten', zie ons bericht van 2 maart) hebben de gemeenten van het samenwerkingsverband LOGO (Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang-en terugkeerbeleid) aan de ministers Hirsch Ballin (Justitie) en Rouvoet (Jeugd en Gezin) een brief gestuurd.


Het Comité kwam tot zijn oordeel naar aanleiding van een klacht van Defence for Children, ingediend op 14 januari 2008. Deze klacht kwam er op neer dat Nederland kinderrechten schendt door kinderen en hun ouders op straat te zetten.

Het Comité voor Sociale Rechten ziet toe op de naleving van het Europees Sociaal Handvest (ESH).  Het ESH is een aanvulling op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het ESH volgt het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) omdat het in beslissingen over zaken waar kinderen bij betrokken zijn het belang van het kind als leidraad neemt.

 

Lees ook:
02-03-10   Raad van Europa: Nederland schendt Europees Sociaal Handvest

 

Dossier Recht op Opvang in het Expertisecentrum