02 maart 2010

Raad van Europa: Nederland schendt Europees Sociaal Handvest

Raad van Europa: Nederland schendt Europees Sociaal Handvest
Naar aanleiding van een klacht van Defence for Children International e.a. heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa op 27 februari jl. haar oordeel bekendgemaakt dat Nederland het Europees Sociaal Handvest (ESH) schendt door asielzoekers met kinderen op straat te zetten.

Het Comité concludeert dat de Nederlandse overheid hiermee zowel art 31 par 2 (recht op huisvesting) als artikel 17 par 1 onder c (bescherming van kinderen) van het ESH schendt. Volgens het Comité is Nederland verplicht te voorzien in adequate huisvesting voor kinderen, ook al hebben ze geen rechtmatig verblijf. Volgens het Comité vallen de kinderen wel onder de jurisdictie van Nederland en daarmee is Nederland verantwoordelijk voor het wel en wee van deze kinderen.

INLIA dringt er op aan dat de rijksoverheid naar aanleiding van deze uitspraak nu eindelijk haar verantwoordelijkheid zal nemen ten aanzien van dakloze asielzoekers met kinderen.


Meer informatie:
Op de site van Binnenlands Bestuur is een uitgebreidere analyse van de mogelijke gevolgen van deze uitspraak te vinden ('Europese uitspraak: illegale kinderen hebben recht op opvang', d.d. 8 mrt 2010), alsmede reacties van enkele advocaten en gemeenten.

Dossier Recht op Opvang in het Expertisecentrum