16 maart 2010

Schandelijk late reactie van Justitie op uitspraak Europees Comité

De uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten over de klacht van Defence for Children, gepubliceerd op 27 februari 2010, is reeds op 27 oktober 2009 aan de verantwoordelijke Nederlandse minister toegezonden.


Conform de klachtenprocedure van het Comité krijgt de lidstaat die in het ongelijk is gesteld de uitspraak al vier maanden vóór bekendmaking toegezonden. In deze ‘bezinningsperiode’ kan de lidstaat zich op de gevolgen van de uitspraak beraden en alvast anticiperen op nieuw te maken beleid.

Het Nederlandse ministerie van Justitie heeft echter in de betreffende periode van vier maanden op geen enkele wijze geanticipeerd op deze uitspraak. Pas nu de uitspraak is gepubliceerd en er Kamervragen over zijn gesteld (door de leden Spekman van de PvdA en De Krom van de VVD) zegt de verantwoordelijke minister Hirsch Ballin dat hij het eerst wil bespreken in de ministerraad en daarna met andere lidstaten van de Raad van Europa, als zij over enkele maanden (!) voor overleg bijeenkomen.

Ondertussen wordt het huidige beleid (het op straat zetten van kinderen) gewoon voortgezet.