15 september 2021

Amnesty: in Syrië is het nergens veilig genoeg om naar terug te keren

Amnesty: in Syrië is het nergens veilig genoeg om naar terug te keren
Uit een nieuw rapport van Amnesty International blijkt dat teruggekeerde Syrische vluchtelingen zijn vastgezet, gemarteld, verkracht en verdwenen. Daarmee toont dit rapport aan dat geen enkel deel van Syrië veilig is om naar terug te keren.


Het rapport ‘You’re going to your death’  bevat getuigenissen van mensenrechtenschendingen door de Syrische inlichtingendiensten van 66 teruggekeerde vluchtelingen, onder wie 13 kinderen. Zeker 5 mensen zijn gestorven in gevangenschap en van 17 mensen is hun lot sinds hun verdwijning onbekend.

“De martelingen, gedwongen verdwijningen en willekeurige of onwettige detenties die veel Syriërs dwongen om asiel aan te vragen in het buitenland, komen vandaag de dag nog steeds vaak voor. Bovendien is het feit alleen al uit Syrië te zijn gevlucht, genoeg risico om doelwit te worden van de autoriteiten”, aldus Marie Forestier, onderzoeker bij Amnesty International.

Door sommige Europese landen (Denemarken, Zweden) wordt de regio rond Damascus veilig geacht voor terugkeer. En in Libanon en Turkije worden de daar verblijvende Syrische vluchtelingen steeds meer onder druk gezet om terug te keren.

Amnesty concludeert echter op basis van de in het rapport gedocumenteerde mensenrechtenschendingen dat geen enkel deel van Syrië veilig is om naar terug te keren.

Situatie in Nederland
De meeste asielaanvragen in 2020 kwamen van Syriërs (ruim 4.000 van de totaal 13.600). In het ‘piekjaar’ 2015 kwamen er ruim 27.000 Syrische vluchtelingen naar Nederland, en ook in de jaren daarna vormden Syriërs de grootste groep.

In juni bracht het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken een nieuw ambtsbericht over Syrië uit. Op grond daarvan schreef staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie & Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer d.d. 6 september 2021: “Het algemeen uitgangspunt bij de beoordeling van een aanvraag voor een asielvergunning bij asielzoekers uit Syrië, blijft derhalve dat zij bij terugkeer een reëel risico lopen op ernstige schade”.

 

Meer informatie:
Het Nederlandstalige persbericht d.d. 7 september op de website van Amnesty Nederland: 'Syrië: vluchtelingen gemarteld, verkracht of verdwenen na terugkeer'
Het Engelstalige rapport "You’re going to your death" – Violations against Syrian refugees returning to Syria met publicatiedatum 7 september 2021 is te downloaden vanaf de website van Amnesty International via deze link (51 pag's, 1 MB).

De brief van de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid aan de Tweede Kamer d.d. 6 september 2021 over landenbeleid Syrië, Kamerstuk 19637 nr 2769 (2 pag's)

Lees ook:
14-06-21  Ambtsbericht en EASO rapport: Syrië onveilig voor terugkeerders
15-07-19  Nieuw ambtsbericht: Syrië nog steeds onveilig voor vluchtelingen