07 september 2021

Tentoonstelling '30 Jaar INLIA' in Beilen geopend

Tentoonstelling '30 Jaar INLIA' in Beilen geopend
Burgemeester Mieke Damsma van de gemeente Midden-Drenthe en voorzitter Gerard Glastra van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Beilen openden op maandag 6 september de tentoonstelling '30 Jaar INLIA' in de bibliotheek te Beilen.


In 12 panelen wordt de geschiedenis belicht van 30 jaar hulpverlening door lokale geloofsgemeenschappen en INLIA aan asielzoekers in nood. Eén van de panelen behandelt de noodopvang in de bossen bij Lheebroek. Daar werden vanaf 22 september 1997 op straat gezette asielzoekers, toen aangeduid met de term 'Technisch Onverwijderbare Vreemdelingen' (TOV'ers), een aantal maanden in tenten opgevangen door de kerken van Beilen. Deze actie was een onderdeel van de campagne 'Voor een humaan en rechtvaardig asielbeleid' van de Raad van Kerken in Nederland. 

Dat tentenkamp bij Lheebroek, nu zo'n 25 jaar geleden, vormde voor de Groep Kerk & Wereld van de Protestantse Gemeente Beilen de aanleiding om nu deze tentoonstelling te organiseren. Op 21 september a.s. belegt deze groep een bijeenkomst over de vraag: 'Hoe gaat de kerk de vluchteling-kinderen uit Griekenland opvangen?' De gemeenteraad van de gemeente Midden-Drenthe heeft, op initiatief van de Beiler kerk, begin dit jaar besloten tot opvang in Midden-Drenthe van deze kinderen. De kerk heeft hierbij haar hulp aangeboden.

Burgemeester Damsma vertelde tijdens de opening maandagmiddag over hoe zij in haar jeugd in Brabant zich voor het eerst bewust werd van vluchtelingen: namelijk door de nog zichtbare restanten van de opvang van Belgen, op de vlucht naar Nederland voor het oorlogsgeweld van de Eerste Wereldoorlog. Kerkenraadsvoorzitter Gerard Glastra benadrukte in zijn toespraak dat mensen op de vlucht bescherming behoeven omdat zij aan angsten lijden voor zaken die wij normaal vinden, zoals je mening vrijuit uiten.
 

Beilen 6 sep 2021 opening tentoonstelling

Burgemeester Mieke Damsma van de gemeente Midden-Drenthe en voorzitter Gerard Glastra van de Protestantse Gemeente Beilen openen de tentoonstelling door het paneel over het 'Tentenkamp Lheebroek' te installeren.
Foto: Albert Kerssies

De tentoonstelling is te zien in de bibliotheek van Beilen (Kampstraat 2) tijdens de reguliere openingstijden, en duurt tot en met zaterdag 25 september. 


Meer informatie:
Op 21 september organiseert de Groep Kerk & Wereld in 'Het Valkenhof' in Beilen een avond over asielzoekers in nood, m.m.v. INLIA-directeur John van Tilborg en Egbert Kraal (destijds in 1997 de coördinator van de tentenkamp-actie). Zie de Activiteitenagenda.
De Groep Kerk & Wereld is bereikbaar op het e-mail adres kerk.wereld@pgbeilen.nl.

Lees ook:
10-11-14  Nederland schendt basisrecht op voedsel, kleding en onderdak
06-03-20  Oproep van NGO's aan gemeenten: vang kinderen uit Griekenland op

De foto bovenaan dit bericht is gemaakt in juni 2018, toen ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van INLIA op het manifestatieterrein aan het Eemskanaal in Groningen opnieuw een tentenkamp was opgezet ter herinnering aan 'Lheebroek 1997'.  Zie daarover ook:
25-06-18  Verslag in woord en beeld van het jubileumweekend