06 mei 2021

Duitse monnik vrijgesproken van illegale hulp aan asielzoeker

Duitse monnik vrijgesproken van illegale hulp aan asielzoeker
Een Duitse Benedictijner monnik is vrijgesproken van het illegaal helpen van een afgewezen asielzoeker, zo meldde het Nederlands Dagblad. Hij was weliswaar strafbaar, maar de rechter vond het beroep op zijn persoonlijk geweten zwaarder wegen.


De broeder uit het beroemde klooster Münsterschwarzach in Beieren stond terecht wegens het bieden van hulp bij illegaal verblijf, in de vorm van ‘kerkasiel’.

Uit het bericht dat de abdij op haar eigen website heeft gepubliceerd blijkt dat de broeder door het Amtsgericht Kitzingen is vrijgesproken op grond van artikel 4 van de Duitse grondwet, dat gaat over de vrijheid van geloof en geweten *). Het was voor het eerst dat een dergelijke zaak door de rechtbank werd behandeld en deze uitspraak heeft dan ook een signaalfunctie, volgens de advocaat van de aangeklaagde.

De broeder ontving veel steunbetuigingen van andere religieuze orden en van vertegenwoordigers van katholieke en protestantse kerken. Abt Michael Reepen OSB vond die ondersteuning “vanzelfsprekend”: “Bij het opnemen van vluchtelingen, niet alleen in de vorm van kerkasiel, gaat het om de waarde van het geloof (…) Mensen die in nood zijn moeten vanuit onze christelijke verantwoordelijkheid geholpen worden.”

De abdij biedt in samenwerking met de lokale overheid als ‘decentrale opvanglocatie’ al sinds 2014 onderdak aan vluchtelingen in de asielprocedure. Samen met vrijwilligers helpen de broeders de vluchtelingen met taallessen en bij het vinden van passend onderwijs, werk en woonruimte. Velen konden met een verblijfsstatus het klooster verlaten en eigen woonruimte betrekken.

Volgens de vrijgesproken broeder is zijn christelijke opvoeding en zijn leven als monnik doorslaggevend geweest voor zijn inzet voor “de mensen die aan de kant staan, die vergeten worden. Het  gaat om menselijke waardigheid, om mensenrechten”.  Kerkasiel wordt als uiterste middel slechts zelden verleend. 

 

Meer informatie:
Het bericht op de website van het Nederlands Dagblad d.d. 28 april 2021
Het bericht ‘Stellungnahme im Prozess um Kirchenasyl’ d.d. 27 april 2021 op de website van de Benedictijner Abdij Münsterschwarzach (Duitstalig)

*)  Art 4 lid 1 van de Duitse grondwet luidt:
Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.”
(De vrijheid van geloof en geweten en de vrijheid van religieuze en ideologische overtuigingen zijn onschendbaar)

Lees ook:
14-03-13  Artsen, dominees, hulpverleners aan illegalen toch strafbaar?