21 januari 2021

Beleid Chinese asielzoekers gewijzigd vanwege toegenomen repressie

Beleid Chinese asielzoekers gewijzigd vanwege toegenomen repressie
Naar aanleiding van het nieuwe ambtsbericht over China, waarin melding wordt gemaakt van groeiende repressie van de Chinese autoriteiten, heeft de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie het beleid ten aanzien van de beoordeling van asielverzoeken van diverse groepen aangepast.


Voor Oeigoeren, een Turks-sprekende moslim-minderheid uit de regio Xinjiang in China, geldt dat zij nog altijd worden aangemerkt als groep die systematisch wordt blootgesteld aan vervolging. Dit geldt ook voor een aantal specifieke groepen Tibetanen. Zij zullen dus in principe een asielstatus krijgen in Nederland. Nieuw is dat nu ook aanhangers van de Xie Jao (Evil Cult)-sekte als zodanig worden aangemerkt. 

Dissidenten, mensenrechtenverdedigers, leden van oppositiegroepen en politieke activisten werden in het huidige beleid al als risicogroep aangemerkt. Dit betekent dat zij slechts met geringe indicaties aannemelijk hoeven te maken dat zij vervolgd zullen worden, om asiel te krijgen. Journalisten en bloggers die openlijk kritisch zijn op de Chinese autoriteiten vallen hier in principe ook onder. Nieuw is dat nu ook etnische Kazachen en aanhangers van zogenaamde ‘grijze’ (niet geregistreerde) kerkgenootschappen als risicogroep worden aangemerkt. Tot nu toe gold voor met name deze laatste groep een hoge bewijslast voor het verkrijgen van asiel in Nederland. Zij zouden dus nu in principe, in overleg met hun advocaat, opnieuw asiel kunnen aanvragen.   

Hongkong
Voor inwoners van Hongkong zal nu rekening worden gehouden met het feit dat verblijf in Hongkong geen belemmering (meer) vormt voor vervolging door de centrale autoriteiten in Peking. De massale demonstraties die daar de afgelopen jaren plaatsvonden hebben niet kunnen voorkomen dat de Chinese autoriteiten nu in Hongkong de dienst uitmaken. Inwoners van Hongkong die tot bovenstaande risicogroepen behoren, kunnen dus voor asiel in aanmerking komen. Een aantal politieke activisten die betrokken waren bij de demonstraties is daar overigens al gearresteerd en veroordeeld tot gevangenisstraffen.   

 

Meer informatie:
De brief van staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie & Veiligheid met als onderwerp ‘Landenbeleid China’ d.d. 20 januari 2021 (download 4 pagina’s pdf-bestand)
Het algemene ambtsbericht China van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, gepubliceerd op 1 juli 2020 (link naar de site van het ministerie op Rijksoverheid.nl, waar het document van 113 pagina's kan worden gedownload)

Lees ook: 
18-11-20  Ontvoering en verkrachting van minderjarige Hazara geen reden voor asiel
13-07-20  Misbruikslachtoffers Afghanistan toch aangeduid als risicogroep
09-04-20  Hazara's nu risicogroep in heel Afghanistan
26-08-15  Besluit- en vertrekmoratorium voor Oeigoeren ingesteld