26 augustus 2015

Besluit- en vertrekmoratorium voor Oeigoeren ingesteld

Naar aanleiding van recente uitspraken van de Raad van State heeft staatssecretaris Dijkhoff op 10 augustus jl. een besluit- en vertrekmoratorium ingesteld voor Oeigoeren uit China. Dit betekent dat gedurende één jaar geen beslissingen worden genomen in asielzaken en dat reeds uitgeprocedeerde Oeigoerse asielzoekers niet worden uitgezet.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in twee uitspraken op 9 juni 2015 geoordeeld dat Oeigoeren een verhoogd risico kunnen lopen. Meer in het bijzonder wordt het volgende vastgesteld over Oeigoeren die in het buitenland een asielverzoek hebben ingediend:
 
Anders dan de staatssecretaris heeft aangevoerd is de informatie uit de ambtsberichten over de veiligheidssituatie in Xinjiang*) en de bejegening van Oeigoeren door de Chinese autoriteiten nieuw en wijkt deze af van de informatie die de Afdeling heeft betrokken in haar uitspraken uit 2012, nu daaruit blijkt dat de aandacht van de Chinese autoriteiten voor Oeigoeren sinds 2012 verder is verscherpt (…). De staatssecretaris kan dan ook niet zonder meer worden gevolgd in zijn standpunt dat de vreemdelingen niet aannemelijk hebben gemaakt dat Oeigoeren die, zoals zij, in het buitenland een asielaanvraag hebben ingediend, bij terugkeer naar China onder verscherpte aandacht van de Chinese autoriteiten staan en daarbij een reëel risico lopen als bedoeld in artikel 3 van het EVRM.”
(rechtsoveroverweging 3.3. in zaaknr 201404505/1)

Het ministerie van Buitenlandse Zaken komt naar verwachting voor het eind van het jaar met een thematisch ambtsbericht over Tibetanen en Oeigoeren, naar aanleiding waarvan nieuw beleid t.a.v. asielaanvragen van die etnische groepen zal worden opgesteld.

De staatssecretaris kon overigens geen informatie geven hoe het is afgelopen met Oeigoeren die de afgelopen tijd zelfstandig zijn teruggekeerd; dat is, aldus de Raad van State, “mede het gevolg van de keuze van de staatssecretaris asielzoekers niet op etniciteit te registreren.”


*) Xinjiang (of Sinkiang) is een provincie in het noordwesten van China, waar de Oeigoeren wonen, ook Oost-Turkestan genoemd.

 
Meer informatie:
De brief van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid & Justitie d.d. 10 augustus 2015 aan de Tweede Kamer
De uitspraak van de Raad van State in hoger beroep tegen Rechtbank Middelburg (9 oktober 2014) met zaaknr 201408897/1
De uitspraak van de Raad van State in hoger beroep tegen Rechtbank Amsterdam (2 mei 2014) met zaaknr 201404505/1
 
Lees ook:
28-04-15  Besluit- en vertrekmoratorium Irak verlengd
24-04-15  Besluit- en vertrekmoratorium Somalië ingesteld
31-01-12  Besluit- en vertrekmoratorium Syrië verlengd
28-01-11  Ongedocumenteerde Chinezen wel uitzetbaar volgens Raad van State