13 november 2020

IND vindt authenticiteitsonderzoek na jarenlang wachten toch niet van belang

IND vindt authenticiteitsonderzoek na jarenlang wachten toch niet van belang
De Rechtbank Arnhem heeft de IND opgedragen een nieuwe beslissing te nemen in een asielprocedure die al 4 jaar duurt, omdat de IND onderzoek wil laten doen naar de authenticiteit van door de asielzoeker overlegde documenten. De rechtbank wil de zaak niet langer aanhouden, nu er nog steeds geen zicht is op een spoedige uitkomst van het onderzoek.


In deze zaak gaat het om een asielzoekster uit Congo, van wie een eerdere asielaanvraag werd afgewezen omdat betrokkene haar gestelde Congolese identiteit, herkomst en nationaliteit naar het oordeel van de IND niet aannemelijk heeft gemaakt. De IND ging er daarbij vanuit dat betrokkene (ook) de Rwandese nationaliteit bezit en daar onder een andere naam bekend is.

In de opvolgende asielaanvraag in 2016 overlegt betrokkene haar Congolese kiespas alsmede een Congolees paspoort. Het Bureau Documenten van de IND stelt dat de kiespas vals is en het paspoort weliswaar echt, maar frauduleus verkregen. Dit concludeert het Bureau Documenten omdat er, behalve de vals bevonden kiespas, geen andere identificerende documenten zijn overlegd om een paspoort te verkrijgen. De IND wijst de asielaanvraag op grond hiervan op 19 september 2016 af. 

De asielzoeker gaat op 26 september 2016 in beroep bij de rechtbank en stelt dat het onderzoek naar de kiespas onvolledig is geweest, omdat ook serienummer, afgiftedatum en biometrische gegevens onderzocht hadden kunnen worden. Ook stelt zij dat het paspoort op het Congolese consulaat in Antwerpen is verkregen nadat daaraan voorafgaand ook een identificerend gehoor en onderzoek heeft plaatsgevonden. 

De IND geeft op 15 maart 2018 aan dat er sprake is van een impasse en verzoekt aan de rechtbank om verdaging, om nader onderzoek te doen bij de ambassade van Congo en de Rwandese autoriteiten. Na 15 maart 2018 heeft de rechtbank de IND meerdere keren gevraagd naar de stand van zaken. In maart 2020 laat de IND weten dat zij niet weet of zij nog antwoord zal krijgen van de Congolese ambassade en dat geen antwoord van de Rwandese autoriteiten valt te verwachten voor de zomer van 2020.  De rechtbank vindt dan dat het onderzoek van de IND wel lang genoeg geduurd heeft zonder dat er concreet zicht is op een uitkomst van dat onderzoek.

De IND stelt aanvullend hierop nog dat de uitkomst van het onderzoek niet van invloed is op het afwijzende besluit, omdat zij hiermee slechts de asielzoeker wilde tegemoetkomen. De rechtbank gaat hier echter niet in mee, omdat de IND eerder jarenlang volhield dat een onderzoek wèl nodig was. De rechtbank vernietigt daarom op 26 oktober 2020 het besluit d.d. 19 september 2016 van de IND en draagt de IND op een nieuw besluit te nemen.  

Schending van het soevereiniteitsbeginsel
In deze procedure kent de IND dus wederom geen waarde toe aan een authentiek bevonden paspoort, afgegeven door de diplomatieke vertegenwoordiging van een land van herkomst. In dit geval omdat er volgens de IND alleen een valse kiespas ten grondslag lag aan de afgifte van het paspoort. Hierdoor treedt de IND echter in de soevereiniteit van het land van herkomst. Volgens het internationale soevereiniteitsbeginsel behoort het namelijk tot het soevereine recht van een staat om te bepalen wie haar onderdanen zijn en wie van de onderdanen voor verstrekking van een paspoort in aanmerking komt.

Dat het authenticiteitsonderzoek door de IND niets opleverde is dan ook wel logisch, want waarom zouden de Congolese autoriteiten verantwoording afleggen aan de IND over het identiteitsonderzoek dat vooraf ging aan de afgifte van een paspoort? Dit behoort immers tot het soevereine recht van de Democratische Republiek Congo.

 

Meer informatie:
De uitspraak van de Rechtbank Arnhem d.d. 26 oktober 2020 met zaaknummer AWB 16/21874 (download pdf-bestand, 4 pag's)

De afgelopen jaren publiceerden we op deze website over meerdere zaken waarbij besluiten van de IND inbreuk maakten op het soevereiniteitsbeginsel:
07-02-18  IND dient authentieke documenten van ambassades serieus te nemen
03-12-14  IND kent Somalische documenten ten onrechte geen waarde toe
30-06-14  IND pleegt inbreuk op soevereiniteit landen van herkomst
15-07-13  IND betwist documenten Somalische ambassade in Brussel

Ook rechtbanken schenden soms dit beginsel, door net als de IND de geldigheid van authentieke documenten in twijfel te trekken:
21-06-17  Rechtbank Rotterdam doet bizarre uitspraak
29-04-15  Authenticiteitsverklaring ambassade van Irak ‘geen bewijs’

Lees ook:
Over de weinig transparante werkwijze van het Bureau Documenten schreven we dit bericht naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State:
29-02-16  Raad van State: Bureau Documenten moet conclusies onderbouwen