15 juli 2013

IND betwist documenten Somalische ambassade in Brussel

IND betwist documenten Somalische ambassade in Brussel
De officiële Somalische ambassade in Brussel geeft identiteitsdocumenten af aan Somaliërs, ook nogal eens aan Somaliërs van wie de IND betwijfelt dat ze uit Somalië afkomstig zijn. Desondanks blijft de IND in veel gevallen bij haar twijfel over de identiteit en/of nationaliteit van betrokkene. Het WOB-verzoek dat INLIA daarom indiende levert tegenstrijdige informatie op.


Bij INLIA zijn een aantal zaken van Somaliërs bekend waarin het ministerie van Justitie (bij monde van de IND) twijfelt aan de herkomst van deze personen. Zelfs na schriftelijke bevestiging van de identiteit van deze vreemdelingen door de onlangs geopende Somalische ambassade in Brussel houdt de IND in bepaalde gevallen hardnekkig vast aan haar standpunt. De IND gaat in procedures soms zelfs zo ver dat zij beweert dat de ambassade deze documenten helemaal niet aan de betrokken Somaliër had mogen afgeven. De IND wekt daarmee (volstrekt ten onrechte) de indruk het in die gevallen beter te weten dan de Somalische ambassade zelf, wanneer de Somalische ambassade al dan niet identiteitsdocumenten af mag geven…
 
Omdat er aldus onduidelijkheid is ontstaan over de status van de Somalische ambassade in Brussel heeft INLIA op 2 mei 2013 een verzoek om informatie in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) gedaan bij de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V). De belangrijkste vragen die INLIA beantwoord wilde krijgen waren de volgende:
1) Heeft de DT&V Somaliërs gepresenteerd bij de ambassade van Somalië in Brussel?
2) Faciliteert de DT&V terugkeer van Somaliërs met behulp van paspoorten afkomstig van de ambassade in Brussel?
3) Verwijst de DT&V Somaliërs naar de ambassade in Brussel ter verkrijging van reisdocumenten?

Op 12 juni 2013 heeft de DT&V op dit verzoek geantwoord. In eerste instantie wordt daarin vastgesteld dat de Somalische ambassade in Brussel niet voor de Nederlandse overheid geaccrediteerd is, dat wil zeggen dat tussen deze specifieke ambassade en de Nederlandse overheid formeel geen betrekkingen bestaan. Om deze reden worden door de DT&V dan ook geen Somaliërs bij deze ambassade gepresenteerd en worden ook geen Somaliërs naar deze ambassade verwezen voor het verkrijgen van documenten.

Interessant is echter dat de DT&V vervolgt met de opmerking: “Als een Somaliër een paspoort bezit afkomstig van de ambassade uit Brussel, is dit een extra bevestiging van de nationaliteit”. Met deze vaststelling erkent de DT&V dus dat een paspoort afgegeven door de Somalische ambassade in Brussel een bewijs (“extra bevestiging”) is van de nationaliteit van de betreffende Somaliër. Dit verbaast INLIA niet, omdat de ambassade in Brussel immers een afvaardiging is van de internationaal erkende Transitional Federal Government (TFG) van Somalië (tot 20 augustus 2012) en later de Federal Government of Somalia. Hoewel deze overheid (nog) geen controle heeft over het gehele grondgebied van Somalië wordt deze door onder andere de Verenigde Naties en de Europese Unie gesteund. Zo hebben de VN en de Europese Unie o.a. financieel bijgedragen aan de inrichting van de betreffende ambassade in Brussel. Ook heeft de DT&V terugkeerovereenkomsten gesloten met de TFG.

Dat de IND in een aantal zaken twijfelt aan de relevantie van documenten die afkomstig zijn van deze ambassade, vinden we dan ook onbegrijpelijk. Enerzijds sluit de staatssecretaris van Justitie een terugkeerovereenkomst met de Transitional Federal Government van Somalië waarvan de ambassade in Brussel de enige officiële vertegenwoordiging in de EU is. En anderzijds twijfelt de staatssecretaris aan de identiteitsdocumenten die door diezelfde ambassade worden afgegeven. Wie weet het beter…?


Meer informatie:
De brief d.d. 12 juni 2013 van de DT&V in antwoord op het WOB-verzoek van INLIA (pdf-bestand)
De contactgegevens van de Ambassade van de Federale Rpubliek Somalië in Brussel, zoals ze staan vermeld op de website van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (Rijksoverheid.nl)

Lees ook:
Eerdere berichtgeving over Somalië, opgenomen in het Dossier Somalië op deze site